Ioan Nicolae Cenda : ,, Un prinţ popular ” (o cărticică despre un om de altădată)

Scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, omul care „arde” pentru pãstrarea şi valorificarea culturii din „aretul” Almãj, Craina, Mehadia,dar şi alte zone din Banat, mi-a cerut sã fac nişte însemnãri despre o „broşurã”.

Nu ştiam nimic despre „prinţul popular”, protopopul colonel K.u.K. Pavel Boldea din Borlovenii Vechi. În cele 32 de pagini „documentarul iniţiat şi prefaţat de Artur Silvestri” reuşeşte sã spunã multe în cuvinte puţine. „Eroul” este vãzut în oglinzi paralele de cãtre oameni ai locului (Pavel Panduru, Gheorghe Rancu, Pavel Verindeanu, Iancu Panduru, Nicolae Andrei, Iosif Bãcilã, Petricã Zamela, Pavel Gârjoabã, Constantin Vlaicu, Nicolae Danciu Petniceanu) sau de cei mai de departe (Nicolae Sârbu, din „imediata noastrã apropiere”, ori Alexandru Nemoianu de peste ocean).

Toate articolele sunt scrise cu talent, bine documentate (din informaţia oferitã de documente sau pãstratã în memoria colectivã) cu referiri directe la un mare patriot.

Oare în mult trâmbiţata „globalizare”, cuvântul patriotism va deveni arhaic?! Nu vreau sã cred aceasta, fiindcã fiecare naţiune va aduna „la zestrea europeanã”, fapte şi oameni fãuritori>>>>


%d blogeri au apreciat asta: