Prof. Pavel Panduru:,,DIMITRIE GRAMA – medicul poet”

Banatul de munte – locul unde istoria noastă sfântă este rostită cu evlavie de înaintaşi, spre a rodi în faptele noastre, este o parte din armonia cosmică, o tainică corespondenţă între sfinţenia şi miracolul vieţii, între divin şi uman, între terestru şi cosmic.

De aici au răsărit ca flori ale minţii, care prin nobilitatea sufletului lor au contribuit la formarea culturii româneşti, creându-se o tradiţie românească şi creştină. Una din aceste flori a fost nobiliara familie Ţeicu din Ilidia – Caraş-Severin, la care faptele bune au înflorit în sumedenia de acţiuni culturale ce au creat covârşitoarea lor personalitate. Valoarea lor constă în harul divin, în îndumnezeirea lor pentru mântuirea neamului.

Patrioţi ,,fără pereche” – şi-au adus din plin contribuţia la realizarea unităţii naţionale şi apoi la propăşirea României Mari.

Din familie se remarcă Ion Ţeicu – medic, poet, om de cultură – prieten al marilor creatori precum Octavian Goga şi domnul Dimitrie Grama medic, poet şi filozof, fiul Floricăi Ţeicu, fata lui Adam Ţeicu frate cu Ion Ţeicu. Domnul Dimitrie Grama, medicul născut în oraşul Reşiţa, la „căldura furnalelor centenare” într-o comunitate conştientă şi generoasă cum o numeşte Domnia Sa. Verile copilăriei le petrece la Ilidia, la bunicii materni, unde a desprins noţiunile fundamentale despre viaţă, începând să înţeleagă lumea sufletului strămoşilor, vajnici apărători ai dreptăţi, ai adevărului şi ai libertăţii. Primeşte un simţ adânc >>>>Prof. Pavel Panduru:,,DIMITRIE GRAMA – medicul poet”>>>>


%d blogeri au apreciat: