Gheorghe Mirulescu:,,9o de ani de la Unirea cea Mare”(III)

În anul 1918, în Europa centrală domnea o stare de incertitudine şi nesiguranţă ca urmare a dezintegrării Imperiului Austro-Ungar.

mehadia-la-1-dec-1918-ii

La Budapesta, guvernul existent nu putea stăpâni situaţia în confruntarea cu forţele centrifuge şi antagonice interne:

Conjunctura istorică favorabilă a oferit şansa românilor şi altor naţii ce se vroiau libere de a se organiza şi de a purcede la înfăptuirea dezideratelor lor naţionale.

În acele zile ziarul ,,Drapelul” din Lugoj, în apelul intitulat ,,La Alba Iulia”, menţiona că ,,avem datoria îndoită de o parte a ne întemeia în mod solid toate drepturile noastre ca naţiune liberă pe pământul nostru, iar de altă parte a câştiga deplina încredere a cetăţenilor noştri ca să se convingă că libertatea noastră este şi libertatea lor tot aşa ca şi a noastră”.

Nici ca se putea un mesaj mai clar privind caracterul paşnic al demersurilor românilor privind unirea şi a intenţiilor de bună convieţuire cu alte naţii.

Administraţia maghiară din Banat, care nu poate fi bănuită de părtinire a românilor nu a semnalat acţiuni violente îndreptate împotriva altor naţii.>>>>~Gheorghe Mirulescu:,,9o de ani de la Unirea cea Mare”(III)>>>>


%d blogeri au apreciat asta: