Prof. univ. dr. Gheorghe Luchescu:,,Şcoli de altădată”

gh-luchescuEste cunoscut faptul că Preparandia arădeană a jucat un rol însemnat în emanciparea maselor, în special în părţile bănăţene şi crişene, când mulţi dintre intelectualii epocii, legaţi de popor, au luptat pentru înfiinţarea de şcoli şi răspândirea cărţii în lumea rurală. Toate acestea nu puteau fi realizate fără o pregătire temeinică a viitorilor învăţători – adevăraţii luminători ai celor mulţi. La început, această instruire s-a făcut prin cursurile de vară, care erau mai mult o iniţiere în probleme de metodică şi pedagogie generală.

După 1784, autorităţile vremii sunt nevoite să ia măsuri de reorganizare a şcolilor, hotărându-se construirea unor localuri pentru învăţământ în localităţile unde asemenea edificii nu existau. Aşadar, înfiinţarea de şcoli româneşti este rezultatul unei lupte care, la începutul secolului al XIX-lea, se făcea tot mai simţită şi, în 1802, forurile abilitate sunt nevoite să hotărască “îndreptarea şcolilor poporale”, cărora să li se acorde mai mult sprijin. Astfel, în februarie 1804, printr-o rezoluţie a autorităţilor şcolare centrale, se “porunceşte” preoţilor şi reprezentanţilor civili ai puterii de stat să “sfătuiască” părinţii să-şi dea copiii la şcoală când au împlinit şapte ani.>>>>Prof. univ. dr. Gheorghe Luchescu:,,Şcoli de altădată”


%d blogeri au apreciat asta: