Archive for 23 mai 2009

Eveniment cultural de neuitat la Radio Reşiţa, Radio SEMENIC

mai 23, 2009

DSCF4633Organizat graţie domnului Doru Dinu Glăvan, ziarist şi redactor-şef al Postului Regional Radio Reşiţa, Radio „Semenic”, la care a fost invitat scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, redactorul-şef al gazetei săteşti „Vestea” de Mehadia. N.D.P. a fost însoţit în acest periplu spiritual aniversar de către: primarul Iancu Panduru, prof. doctor Iulian Lalescu şi ziaristul Costel Vlaicu de la „Vestea”.

Între alţi participanţi la „masa rotundă” se reţin câteva nume sonore de cărturari: profesorii Alexandru Bârsescu, Constantin Brătescu, conf. Univ. dr. Petrică Vasile şi dr. Dana Bălănescu.>>>>Eveniment cultural de neuitat la Radio Reşiţa, Radio SEMENIC

N.D.Petniceanu:,,Un maestru coreograf naţional la Mehadia”

mai 23, 2009

Aria spirituală a comunei Mehadia – înţeleg şi satele componente (Plugova, Valea Bolvaşniţa şi Globu-Rău) a dat nume celebre, personalităţi de marcă pe harta României, precum: savanţii Rusalin VlaicuDrăgan (matematică) şi Mică Căpuşă (biologie), scriitorii Mărgeanu şi Florian Panduru, cadrele didactice Vlăduceanu, Iancu şi Ion Băcilă, Molan, Stângu şi Nistor Dop, doamnele Drăgălina, Mărioara Dop şi Livia Stângu, sportivii Ion Cornianu şi Maria Golopenţa-Alexandru, apoi suita de ofiţeri şi generali începând cu Ion Scripete şi încheind cu Nicolae Cena, amintind, în final, valoarea inegalabilă a ultimului cronicar din cultura română: povestaşul Nicolae Stoica de Haţeg, cel ce a împrumutat onorific numele său legendar liceului din localitate şi Casei de Cultură din staţiunea internaţională Băile Herculane.

După acest periplu spiritual mărturisesc că n-am ştiut până în zilele trecute că Mehadia – Plugova a dat un nume insolit, solidar, în arta românească, pe domnul profesor RUSALIN VLAICU, maestru coreograf  de faimă naţională, în faţa căruia „Români! Jos pălăria!”.

„VLAICU” reprezintă unul dintre cele mai vechi nume de familie româneşti din întreaga istorie a românilor, nume de boieri de viţă veche, nume de oşteni, apărători de glie românească şi nume de inventatori în cultura română. Cum a ajuns acest nume în Plugova şi de acolo în Mehadia este o altă istorie care ţine de românitate, de istoria veche a poporului român, de popoarele care au căutat pământ şi apă în aceste orizonturi şi ei, cei cu acest nume, nu au pactizat cu duşmanul şi nu s-au pus în slujba lor, cum din nefericire, ieri şi astăzi, se mai pun unii ca să îşi sporească averea şi să le ţină de „cald”. Aceia au în coadă numele pe năzdrăvanul „escu”, pe care l-am pomenit în „Vestea” trecută.>>>>N.D.Petniceanu:,,Un maestru coreograf la Mehadia”