Molan DOMILESCU:,,Valea Bolvaşniţa – lucruri, fapte şi oameni de referinţă”

Pentru a face o incursiune în viaţa locuitorilor acestui sat este necesar să luăm în considerare condiţiile fizico-geografice, economice, culturale şi politice în care aceştia îşi duceau existenţa.

Valea îngustă a râului denumit cândva LIUBIANA, încorsetată la Nord şi Est de culmile ARJANA, POLOM, CICILOVETE-STRAIŢ şi la Vest de Dedu BELIBUC – dau aspectul de izolare, de refugiu, de comunicare greoaie cu vecinătatea.

Munca anevoioasă pentru câştigarea unei palme de pământ bun pentru culturile agricole, depărtarea de pieţele de aprovizionare şi desfacere a produselor, cvasiinexistenţa unor căi de comunicaţie i-au izolat şi mai mult pe bolvăşniceni care, sub acest aspect, deşi nemeritat, şi-au primit de la vecini porecla de „ŞOBOLANI”.

Incursiunile militare, dominaţia uneori vremelnică, alteori mai îndelungată a marilor imperii otoman sau austro-ungar au fost obstacole în calea afirmării mai puternice a vocaţiei creatoare a oamenilor acestor meleaguri.

Cu toate aceste piedici, în viaţa satului apar oameni cu anumite însuşiri ce i-au impus ca persoane de referinţă în diverse domenii de activitate.

Aş împărţi oamenii de referinţă din viaţa satului nostru în două mari categorii:

1. HOMO FABER – oameni făurari, meşteşugari autodidacţi.

2. PERSOANA INIŢIATE (şcolite) care s-au afirmat în domenii diverse.

Documentele istorice ne impun să recunoaştem ca personalităţi pe cei pe care însuşi regele Ungariei îi atestă ca întemeietori şi anteînaintaşi ai locului.

Nu poţi să nu-ţi împingi gândul şi admiraţia faţă de zecile de „HOMO FABER” învăluiţi de cortina anonimatului care, de-a lungul timpului le-au creat, prin priceperea şi măiestria lor, un plus de stare materială şi spirituală consătenilor lor.

Ştim cu toţii cât de fluctuant este debitul râului nostru, care, uneori vara aproape seacă, şi, cu toate acestea, puţina lui apă mână cele 25 – 26 de mori rândăşeşti înşirate de la Manciu la Belareca. Aceste mori au fost realizate de adevăraţi creatori care, fără studii inginereşti, au făcut adevărate precursoare ale turbinelor moderne (KAPLAN etc.), susul morii, călcâiul, butoiul cu unghiul său de cădere – atac al apei asupra paletelor, dimensiunea pietrelor de moară, cioplirea şi randamentul lor de măciniş le putem înscrie în categoria unor realizări tehnice deosebite, înfăptuite de generaţii de meşteşugari dibaci.>>>>>>Molan DOMILESCU:,,Valea Bolvaşniţa – lucruri, fapte şi oameni de referinţă”


%d blogeri au apreciat: