Petru Ionică:,,„A sosit domnul Eminescu” – 160 –”

Avem deosebita plăcere, ca azi, să avem pe masa noastră de scris o carte document, aş zice de fapt o enciclopedie, apărută într-o grafică de excepţie la prestigioasa editură „Gordian” din Timişoara, intitulată „A sosit domnul Eminescu”.

Referindu-mă la cuprinsul ei, rămân deosebit de impresionat de tematicele abordate pe trei secţiuni de către profesorul-scriitor Nicolae Danciu Petniceanu, redactorul lucrării, un om cu un deosebit potenţial scriitoricesc de gândire, expresie, şi experienţă, care a depus o muncă titanică pentru a scoate la lumina tiparului un asemenea volum.

„A sosit domnul Eminescu” nu este numai o carte document sau puţin spus o monografie, ci o operă în care frunţi valoroase ale literaturii române fac mărturisiri inedite şi deosebit de valoroase asupra celui mai mare poet al neamului, Mihai Eminescu.

„A sosit domnul Eminescu” este o lucrare pe care o aşteptam de mult şi apariţia căreia o datorăm scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu, un neobosit cercetător a literaturii române.

Nicolae Danciu Petniceanu e un adevărat „Prinţ” al cărţilor, care creează, nu numai acum, ci are şi o bogată zestre literară prin care şi-a spus cuvântul atât prin propriile volume, dar mai ales prin deosebita activitate şi participare cu tot sufletul la viaţa activă a revistelor „Vrerea” şi „Eminescu”, a căror fondator şi redactor-şef este în cadrul Societăţii literar-artistice „Sorin Titel”.>>>>>>>Petru Ionică:,,„A sosit domnul Eminescu” – 160 –”


%d blogeri au apreciat asta: