Pavel Panduru:,,Sărbătoarea Şcolii româneşti din Ţara Almăjului cu prilejul omagierii distinsului dascăl, Vasile Popovici, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani”

Primăvara mult aşteptată şi-a răsfirat, în sfârşit, peste Ţara Almăjului, inegalabila mireasmă de pământ reavăn şi pomi înfloriţi. în acest ambient, la Pătaş un colţ de Rai din grădina Maicii Domnului, ţărână a cuminţeniei creştine şi cu oameni harnici şi iubitori de semeni şi de Divinitate, cuib al haiducilor almăjeni a avut loc, sâmbăta 17 aprilie 2010, o întâlnire a dascălilor din Valea Almăjului care şi-au sărbătorit învăţătorul şi mentorul lor, om cu deosebite calităţi, unul din semnele prin care Dumnezeu s-a manifestat în istorie, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

Manifestarea a debutat cu primirea oaspeţilor la şcoala din localitate de către tinerele cadre didactice, care şi-au dovedit ospitalitatea românească, apoi grupul în frunte cu sărbătoritul au ascultat la biserică un Te Deum oficiat de către preoţii Valuşescu Martin şi Zamela Petrică. Aici participanţii au trăit întâlnirea cu Dumnezeu ascultând Sfânta rugăciune La ieşirea din biserică oaspeţii au fost întâmpinaţi de cântecul fanfarei de copii, condusă de preotul profesor dr. Petrică Zamela. Alaiul format din sute de oameni s-a deplasat la Căminul Cultural unde a continuat manifestarea cu comunicări despre activitatea sărbătoritului.

Simpozionul a debutat cu cuvântul de bun-venit adresat de primarul Pavel Verindcanu participanţilor, după care îl invită pe profesorul Pavel Panduru directorul şcolilor din comună, iniţiatorul şi organizatorul manifestărilor, să conducă lucrările acestei importante acţiuni culturale. >>>>>>


%d blogeri au apreciat: