Miruna Şchiopu:„Vestea”(gânduri de lector)

Ziarul „Vestea” e un act cultural, social aproape unic în ţară, deoarece apare în mediul rural, prin efortul unui om de litere – NDP şi al unui primar – Iancu Panduru, al Consiliului Popular Local, cu un efort financiar considerabil. Ziarul este apreciat în ţară, dar şi în străinătate (SUA), pentru valoarea articolelor. Actul cultural în sine nu este luat în seamă de localnici (de unii), ba, dimpotrivă, se găsesc o droaie de cârtitori, ca de altfel pentru fiecare gest de cultură al celor amintiţi. Întâlnirea din vară, cu „Fiii satului”, „Simpozionul Cetăţii”, „Simpozionul Datini şi Obiceiuri”, aşezarea de plăci comemorative pe casele oamenilor valoroşi ai comunei – sunt acte de cultură cu care nu se poate mândri orice comună, acte ce deranjează. De ce?! Plăcile comemorative sporesc valoarea satului, a comunei, şi mai ales a casei. Omul nu-şi pierde casa, cum se duce vorba, ci, dimpotrivă, casa îşi sporeşte valoarea, proprietarul având şi unele facilităţi.

De ce cârtitorii din Mehadia, Petnic şi de aiurea nu se informează?! „Monitorul Oficial” e accesibil şi i-ar lumina pe toţi. Dar… mai bine cârtim, în loc să ne informăm, să ne civilizăm prin litera scrisă, tipărită.

Pe cârcotaşi, şi după ei şi alţii, e drept, puţini la număr, îi interesează originea, trecutul (lipsit de păcate şi ruşine) al lui NDP şi nu ce a scris acest intelectual, de locul pe care-l ocupă în cultura naţională? De ce, mă rog frumos?! Librăriile din Timiş şi cele din Caraş, chiar şi Librăria din Herculane („Sabin Opreanu”) îi consemnează cărţile, cărţile sale evocă locurile şi oamenii din Caraşul Montan. Dar, e mai uşor a sta la cârtit decât a ceti… Constantin Budănescu n-a fost un bun primar că a avut gura mare – deşi a făcut enorm de multe pentru comuna sa – Mehadia; Iancu Panduru nu e bun că-i din Plugova, deşi a făcut şi face mult pentru comunitatea în care trăieşte. şi aceste nefaste porniri lasă un gust amar. Păcat! Sperăm că totuşi oamenii se vor schimba! Totul e perfectibil în lumea asta, mai ales omul, căci: „Pe lume-s multe mari minuni, minune mai mare ca omul nu-i.” (Sofocle: „Oedip”, teatru).

prof. Miruna Şchiopu

Februarie 2008


%d blogeri au apreciat: