Archive for the ‘fapte’ Category

Costel Vlaicu: „Simpozionul Colonel Protopop Pavel Boldea, din Borlovenii-Vechi“

ianuarie 6, 2008

Profesorul Pavel Panduru, delicat, compe­tent, congener de excepţie, n-a uitat că în vara ce a trecut a fost oaspete de onoare la mani­festările culturale de la Mehadia, unde a ţinut un expozeu despre protopopul Iosif Coriolan Buracu, cu prilejul dezvelirii plăcii comemora­tive pe faţada liceului „Nicolae Stoica de Haţeg”, aşadar, oaspete şi amfitrion de excepţie, a lansat invitaţia ca domnul primar Iancu Panduru, N.D. Petniceanu şi Constantin Vlaicu să participe la un eveniment similar, iniţiat şi organizat de domnia-sa în localitatea Borlovenii-Vechi, sat aparţinător de comuna strănepotul marelui preot Pavel Boldea.
După serviciul divin, a urmat o vizită la manifestărilor de la Borlovenii-Vechi, a creat o ambianţă plăcută prin aducerea în scenă a domnilor rapsozi cântăreţi: Iosif Ciocloda (fiul satului) şi Iosif Puşchiţă (din Petnic, vechi colaborator la „Doina Prigorului”), care au delectat numeroasa asistenţă (şcolari, cadre didactice şi săteni) cu doine şi cântece de joc din aria folclorică a Banatului de munte.

O altă surpriză arar întâlnită, în sala festivă şi la dejunul protocolar am fost delectaţi de fanfara şcolară, instruită şi dirijată de profe­sorul Petrică Zamela.
>>>>>

VESTEA in editie on-line

ianuarie 6, 2008
  • Revista „VESTEA” apare în comuna Mehadia, Romånia, în edi’ia „pe hartie” avånd ca editori Primăria comunei Mehadia (Caraş-Severin) şi societatea literar-artistică „Sorin Titel” din Banat o Fondatori: Iancu Panduru şi Nicolae Danciu. Ediţia on-line este realizată prin colaborarea dintre editor şi ARP – ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU, Bucureşti, România. Adresa redacţiei „VESTEA”: Comuna Mehadia o Redactor-şef: Nicolae Danciu Petniceanu o contact e-mail: vestea.de.mehadia@gmail.com

  • Periodic social-cultural, editat de primăria comunei Mehadia (Caraş-Severin) şi societatea literar-artistică „Sorin Titel” din Banat Fondatori: Iancu Panduru şi Nicolae Danciu Petniceanu Adresa redacţiei: Mehadia, str. Pădurii nr. 389, tel. 0255 / 523204, 523121 şi 523193; 0742 070514 şi 0749 495972

    Colectivul redacţional: Nicolae Danciu Petniceanu (redactor-şef), C ostel Vlaicu (redactor şef adjunct), dr. Iulian Lalescu, Simona Sorescu, Mihai Cornean, Florica Giagim Muscalu şi Rozica Băşulescu