Petru Ionică:,,„A sosit domnul Eminescu” – 160 –”

Avem deosebita plăcere, ca azi, să avem pe masa noastră de scris o carte document, aş zice de fapt o enciclopedie, apărută într-o grafică de excepţie la prestigioasa editură „Gordian” din Timişoara, intitulată „A sosit domnul Eminescu”.

Referindu-mă la cuprinsul ei, rămân deosebit de impresionat de tematicele abordate pe trei secţiuni de către profesorul-scriitor Nicolae Danciu Petniceanu, redactorul lucrării, un om cu un deosebit potenţial scriitoricesc de gândire, expresie, şi experienţă, care a depus o muncă titanică pentru a scoate la lumina tiparului un asemenea volum.

„A sosit domnul Eminescu” nu este numai o carte document sau puţin spus o monografie, ci o operă în care frunţi valoroase ale literaturii române fac mărturisiri inedite şi deosebit de valoroase asupra celui mai mare poet al neamului, Mihai Eminescu.

„A sosit domnul Eminescu” este o lucrare pe care o aşteptam de mult şi apariţia căreia o datorăm scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu, un neobosit cercetător a literaturii române.

Nicolae Danciu Petniceanu e un adevărat „Prinţ” al cărţilor, care creează, nu numai acum, ci are şi o bogată zestre literară prin care şi-a spus cuvântul atât prin propriile volume, dar mai ales prin deosebita activitate şi participare cu tot sufletul la viaţa activă a revistelor „Vrerea” şi „Eminescu”, a căror fondator şi redactor-şef este în cadrul Societăţii literar-artistice „Sorin Titel”.

Volumul „A sosit domnul Eminescu” se remarcă prin bogăţia documentaţiei autentice obţinută (sau culeasă) cu deosebite eforturi personale ale domnului Nicolae Danciu Petniceanu, pe care îl apreciem şi respectăm, întrucât apariţia volumului este un act de importanţă naţională, şi nu numai.

Secţiunile volumului, I: Mihai Eminescu, II: colaborări la revista „Eminescu”, III: Banatul şi Eminescu, conţin documente de excepţie ale înaintaşilor şi contemporanilor care scot în evidenţă bogăţia spiritualităţii româneşti.

Ca truditor al tărâmului cărţilor, am avut deosebitul prilej de a sprijini nenumăraţi scriitori bănăţeni şi nu numai, prin acţiunile de lansare şi prezentare în cadrul librăriilor „Mihai Eminescu” din Timişoara şi „Ion Vidu” din Lugoj, a volumelor lor, momente devenite adevărate sărbători culturale.

Nicolae Danciu Petniceanu este şi va rămâne un scriitor cuprins de un puternic sentiment patriotic – iubitor al literaturii noastre. Acum nu ne rămâne decât admiraţia şi respectul nostru pentru apariţia acestui volum, un fenomen singular în literatura română.

Scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu ne face un cadou minunat, aflat sub aripa poetului nostru naţional Mihai Eminescu, o dovadă a preţuirii valorilor literare româneşti.

Petru Ionică

Timişoara, februarie 2010


%d blogeri au apreciat: