,,Dimitrie Grama – fratele nostru din Danemarca!”

La Herculane – un regal de poezie

S-a întâmplat pe 15 mai a.c., după amiază, în Salonul Lux al primăriei din umbra Muntelui Domoglet şi în ocrotirea primarului ing. Ion Oprescu, mulţumim şi Muntelui, mulţumim şi Primarului amfitrion, unul de excepţie, înfrăţit cu frumosul autentic.

Dimitrie Grama, băştinaş din Reşiţa de Foc, de odinioară, nu cea de Fum de astăzi, cu rădăcina maternă în ancestrala Ilidie a doctorului Ion Ţeicu, a voit şi i s-a dat satisfacţie să-şi lanseze ultimele sale apariţii editoriale la Herculane şi la Timişoara: „Culoarea vântului” (carte antologică de poezii) şi „Magul” (carte de proză).

Dimitrie Grama s-a prezentat la sărbătoarea sa însoţit de un domn, anume Stefan, ungur din Germania, un tip formidabil, inginer, trăitor în Germania, originar din Cluj, odinioară campion al României la suliţă, cum campion al României fusese şi Dimitrie Grama la 110 metri garduri, pe vremea studiilor universitare clujene.

Prezentarea scriitorului Dimitrie Grama a fost făcută de NDP, organizatorul manifestării, în faţa unei impresionante asistenţe, ce nu mai avusese loc în salon, prezenţi fuseseră: dr. Dana Bălănescu şi soţul domniei sale, cândva subprefect de Caraş, dr. Viorel Roman, profesor universitar la Bremen, în Germania, Florian Copcea, scriitor, ziarist la Rompres, magistrat (scriitor) Mihail Rădulescu din Caransebeş, Victoria Bitte, de la Biblioteca „Paul Iorgovici” din Reşiţa, Iancu Ion Vale, scriitor, redactor-şef al publicaţiei „Climate…” din Târgovişte, prof. Pavel Panduru, publicist, Doru Timofte, critic literar, din Caransebeş, Ignea Loga, poet şi pictor din Timişoara, Camelia Tamaş, lidera poeziei tinere din Caraş-Severin şi alte nume sonore.

Despre cele două cărţi ale lui Dimitrie Grama au vorbit: Florian Copcea, Doru Timofte, Dana Balanescu, Victoria Bitte, Iancu Ion Vale, Camelia Tamaş, Pavel Panduru şi NDP.

Manifestarea a fost prefaţată de cuvântul de salut al domnului primar ing. Ion Oprescu, după care a urmat un recital din versurile autorului susţinut de elevele Hrelescu şi Oprescu de la Liceul „Nicolae Stoica de Haţeg” din Mehadia, fapt pentru care mulţumim directorului prof. M- Feneşan şi prof. Gruia Cincheză, şef de catedră limba română.

În final, Nicolae Danciu Petniceanu a înmânat Diplomele de membri de onoare ai Societăţii literar-artistice „Sorin Titel” din Banat domnilor primar ing. Ion Oprescu şi medicului-scriitor Dimitrie Grama.

Autorul, după mulţumirile de rigoare, a acordat peste optzeci de autografe pe cărţile dăruite cu generozitate asistenţei.

*

Menţiune: scriitorul şi ziaristul Florian Copcea, de la Rompres, a propus fondarea Filialei Scriitorilor Danubieni. Propunerea a fost salutată de cei prezenţi, preşedinte de onoare a fost ales primarul Ion Oprescu, iar preşedinte executiv a fost ales în unanimitate dl. Fl. Copcea.

*

A doua zi la Filiala Uniunii Scriitorilor din Timişoara, a avut loc întâlnirea scriitorului Dimitrie Grama cu membrii şi nemembrii Uniunii scriitorilor, într-o acţiune organizată de dl. Cornel Ungureanu, preşedintele filialei.

În prezenţa unei asistenţe modeste (ca număr, circa 20 de participanţi), au fost lansate cele două volume ale lui Dimitrie Grama. Au vorbit: Cornel Ungureanu, Ion Marin Almăjan, Aurel Turcuş, Pachia Tatomirescu, Dana Bălănescu şi N.D. Petniceanu.

Sarea întâlnirii o aruncase în public actorul George Lungoci, cu cele două epigrame ale sale destinate autorului.

Şi de data aceasta, Dimitrie Grama a oferit cu generozitate cărţile sale celor prezenţi.

(Cronicar)


%d blogeri au apreciat: