Nicolae Danciu Petniceanu-„Buna Vestire” a sosit la Mehadia mai devreme!

Două evenimente social-umane fac istorie: inaugurarea pieţii agro-alimentare şi a centrului medico-social „Sfântul Nicolae”

În ziua de 23 martie 2010, în amiază, cerul a încetat să mai lăcrămeze, s-a înseninat şi s-a primenit de sărbătoare, de întâmpinarea marelui oaspete: Preasfinţia sa LUCIAN, episcop de Caransebeş, dorit pe meleagurile noastre ancestrale, cu urme de istorie veche şi modernă, pentru sfinţirea şi inaugurarea de obiective social-umane. Primarul IANCU PANDURU, în ţinută festivă şi cu tricolorul – simbol – în diagonală, într-o stare de fericire aparte, l-a întâmpinat, în fruntea consilierilor săi, pe Măritul Oaspete, cu urarea strămoşească de „bine aţi venit”. În loc de tradiţionala „pâine şi sare”, domnul primar Iancu Panduru i-a dăruit Preasfinţiei sale LUCIAN, episcop de Caransebeş, gazeta locală „Vestea” şi voluminosul tom „A sosit domnul Eminescu”, ultima realizare literară a colaboratorului său, redactorul-şef al gazetei „Vestea”. Cartea l-a încântat pe Sfinţia Sa, intelectual desăvârşit.

Într-o adevărată procesiune, oamenii Mehadiei şi preoţii din protopopiatul Băile Herculane, în frunte cu Excelenţa Sa, episcop Lucian, secondat de protopopul Nicolae Pereş, de consilierul Călin Iancec şi primarul Iancu Panduru, s-au deplasat pentru sfinţirea şi inaugurarea Pieţii Agro-alimentare. După ritualul creştin de sfinţire, a fost tăiată panglica de inaugurare de către Preasfinţia Sa Lucian, episcop de Caransebeş şi de către primarul IANCU PANDURU, în aplauzele mulţimii, bărbaţi şi femei, gospodine şi tineri în straie de sărbătoare, câţiva în port naţional românesc.

Cu acest prilej, primarul IANCU PANURU a ţinut un discurs adresându-se celor prezenţi: „Preasfinţia Voastră! Prea cucernici părinţi! Domnilor consilieri! Stimaţi consăteni! Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră aici, astăzi la inaugurarea Pieţii agro-alimentare. Încă din cele mai vechi timpuri, pe vremea ocupaţiei romane, aici, la Mehadia a existat târg, care s-a transformat în piaţă, aceasta prin aşezarea geografică şi strategică a localităţii noastre. Aici a existat dintotdeauna un vad comercial. Au existat vânzători de produse agro-alimentare şi au existat cumpărători de asemenea produse. Pornind de la acest deziderat major, de la grija faţă de cetăţeni, am hotărât cu Consiliul Local amenajarea unei pieţe moderne pentru deservirea populaţiei în mod civilizat, european. Amenajarea s-a făcut cu bani din bugetul local, cu sume de aproape un miliard lei vechi. Mulţumesc şi pe această cale domnilor consilieri care au sprijinit iniţiativa executivului primăriei Mehadia. Amenajarea s-a efectuat de către firma de construcţii Veliciu din Topleţ, mulţumesc şi domnului inginer Veliciu pentru calitatea lucrărilor, avem de acum o piaţă modernă, cu anexe utilitare, pentru un comerţ civilizat.

Executivul primăriei se angajează ca împreună cu Consiliul Local să realizăm şi alte obiective de interes cetăţenesc şi în viitor. Dumnezeu să ne ajute în realizarea celor propuse. În dorinţa dumneavoastră dau cuvântul Preasfinţiei Sale Lucian, episcop de Caransebeş. Aveţi cuvântul Excelenţa Voastră.”

În aplauzele mulţimii a luat cuvântul Excelenţa Sa, care, între altele, a spus: „Domnilor primari, preacucernici părinţi! Iubiţi fraţi şi surori întru Iisus Hristos Domnul. Cu aleasă bucurie am acceptat ca astăzi, 23 martie 2010, cu două zile înainte de praznicul de „Buna Vestire” să fiu prezent la Mehadia pentru sfinţirea şi inaugurarea Pieţei agroalimentare şi a centrului medico-social „Sfântul Nicolae”. După ce ne-am rugat în biserica din localitate, monument istoric, am pornit într-o adevărată procesiune spre piaţă, iar de aici tot aşa vom porni spre aşezământul medico-social „Sfântul Nicolae”. Am binecuvântat această piaţă ca bunul Dumnezeu să ne ajute pe noi, care suntem invitaţii dumneavoastră, dar mai ales Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care vor desfăşura activităţi aici, fie vânzători, fie cumpărători pentru că aceste pieţe sunt binevenite în fiecare localitate rurală, dar putem spune că Mehadia este un mic orăşel în Sudul Banatului, cu tradiţii frumoase, cu un trecut istoric. Astăzi Mehadia se îmbogăţeşte cu două aşezăminte: o piaţă agro-alimentară modernă şi un centru medico-social. Sfidând criza economico-financiară mondială, autoritatea locală din Mehadia a alocat fonduri substanţiale ca acum, înainte cu două săptămâni de Sfintele Paşti, să ne bucurăm împreună de inaugurarea acestor două aşezăminte. Să nu uităm că omul are nevoie de hrană spirituală, dar are nevoie şi de hrană pentru trup, de care trebuie să avem grijă, aşa cum ne povăţuieşte Domnul Isus Hristos. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi locuitorii Mehadiei, pe domnul primar, pe membrii consiliului local, pe toţi aceia care au participat şi au depus efort, cu spor duhovnicesc, dar şi spor în treburile gospodăreşti. La mulţi ani tuturor ctitorilor acestei pieţe agro-alimentare. Mulţi ani tuturor şi sărbători fericite!” (aplauze furtunoase).

În frunte cu Preasfinţia Sa, oamenii s-au deplasat pentru sfinţirea şi inaugurarea Centrului medico-social „Sfânul Nicolae” din Mehadia, pe uliţa spitalului Vechi. Clădirea veche, cândva unitate sanitară, de pe vremea imperialilor austrieci, a aparţinut Bisericii Ortodoxe Române.

După săvârşirea ritualului de sfinţire, panglica a fost tăiată de Excelenţa Sa Lucian, episcop de Caransebeş şi către cei doi primari: primarul Iancu Panduru, din Mehadia şi primarul N. Vasilescu, din Băile Herculane, deoarece acest stabiliment social va fi deservit financiar de trei factori responsabili: biserică, primăria din Mehadia şi primăria din Herculane.

Au prezentat alocuţiuni de bun augur domniile lor (ordinea luării de cuvânt): Călin Iancec, consilier episcopal, Pre-sfinţia Sa Lucian, episcop de Caransebeş şi primarul Iancu Panduru.

Din cuvântul domniilor lor, asistenţa a înţeles că Centrul medico-social „Sfântul Nicolae” din Mehadia este o operă filantropică, zilnic se va pregăti hrană caldă (o masă) pentru 40 de persoane, oameni săraci şi neputincioşi, un număr de 20 persoane vor lua masa la Centru, iar pentru 20 de persoane va fi „bucătăria pe roţi”, adică deservirea se va face la domiciliu. Materia primă va fi asigurată de către bisericile din protopopiat, a făcut asigurarea de rigoare Preasfinţia Sa.

Într-adevăr, Centrul medico-social „Sfântul Nicolae” de la Mehadia este un act filantropic inedit în Banatul de Sud, desigur acţiunea iniţiată de Excelenţa Sa este binevenită la Mehadia, zonă economică precară, defavorizată, cu mulţi şomeri, cu lume săracă, nevoiaşă sub multiple aspecte. Ideea a pornit din Lumină în Lumină, am zis-o şi o mai zic: numele de LUCIAN vine de la latinescul Luci, care înseamnă LUMINA LUMINĂTORULUI.

Nicolae Danciu Petniceanu,

Mehadia, 23 martie 2010


%d blogeri au apreciat: