Nicolae Danciu Petniceanu:,,Societatea „Sorin Titel” din Banat în slujba culturii române, într-o vară fierbinte!”

I. Plugova, 28 iunie 2008. Inimosul primar Iancu Panduru a participat şi sprijinit la modul concret Simpozionul închinat memoriei profesorului şi scriitorului Ioan Florian Panduru, cu dezvelirea unei plăci comemorative şi lansarea cărţii “Au murit poveştile, Siminco!”, de I. F. Panduru, reeditare (Editura Gordian, Timişoara, 2008, prefaţă de îngrijire NDP). În faţa unui public numeros, în sala Căminului Cultural, au vorbit oamenii de cultură:

– prof. univ. dr. Virgil Vintilescu din Timişoara;

– doctorand Nina Ceranu, scriitoare din Timişoara;

– prof. Pavel Panduru din Prigor (Caraş-Severin);

– Ignea Loga, poet şi pictor din Timişoara;

– prof. Nicolae Cenda, din Oraviţa.

La dezvelirea şi sfinţirea plăcii comemorative soborul de preoţi s-a bucurat de prezenţa părintelui protopop Nicolae Pereş din Băile Herculane.

*

Petnic, 29 iunie 2008. De ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în Biserica Ortodoxă Română din Petnic, la finele slujbei, a avut loc Simpozionul dedicat memoriei preotului revoluţionar Ioan Chendi, cu participarea unor intelectuali de excepţie:

– ing. Ioan Ciama, preşedintele Societăţii Culturale „Avram Iancu” din Timişoara;

– Aurel Turcuş, poet şi folclorist, editor de reviste, din Timişoara;

– doctor Iulian Lalescu, profesor la Liceul din Mehadia;

– Nistor Budescu, prof. inspector din Dalboşeţ (Caraş-Severin);

– Icoana Budescu-Cristescu, profesoară, din Dalboşeţ, autoarea unei monografii de excepţie;

– prof. C-tin Giurginca, de la Liceul Militar Breaza;

– protopop Nicolae Pereş de Herculane, teolog de excepţie.

Menţiune: valoarea simpozionului a fost limitată prin lipsa intelectualilor din sat: prof. Domăşneanu, teh. Giurginca, ing. Brata, care au participat doar la dezvelirea plăcii comemorative. Aceştia nu au intrat în biserică (şi nu intră de o vreme!) adoptând o poziţie de afront faţă de preotul Ioan Draghicescu, cunoscut cu unele acte compromiţătoare faţă de cetăţenii din Petnic (Caraş-Severin).

*

13 august 2008, Mehadia (Caraş-Severin). Costel Vlaicu, redactor al unei publicaţii pentru tineret pe Internet, colaboratorul domnului prof. univ. dr. Artur Silvestru, fondatorul Societăţii de Patrimoniu Român, a avut fericita idee a unei întâlniri spirituale cu domnul prof. dr. Alexandru Nemoianu, stabilit în America, participant la manifestările de la Prigor. Cu sprijinul aceluiaşi bărbat, inegalabil în spaţiul mioritic al Banatului, primar Iancu Panduru, s-a realizat o asemenea întâlnire în Sala de protocol a primăriei. Cu Al. Nemoianu s-a purtat un dialog fructuos, s-au pus mai multe întrebări (vreme de două ceasuri) din partea domnilor: NDP, dr. Iancu Gogîltan, prof. Mihai Feneşan, preot Vasile din Globu-Rău, dr. Iulian Lalescu, prof. Pavel Panduru şi teolog Petrică Zamela.

NDP a lansat ideea că răspunsurile domnului prof. dr. Al. Nemoianu să fie tipărite într-o broşură. Acţiunea s-a realizat în chip de veneraţie domnului Nemoianu, care a împlinit recent şase decenii de viaţă.

O menţiune specială: prof. dr. Al. Nemoianu este nepotul regretatului medic Virgil Nemoianu, trăitor în Mehadia înainte şi după Primul Război Mondial. (N.D.P.)

*

Prigor, la 10 august 2008. În satul profesorului Pavel Panduru, director de şcoală, a avut loc o manifestare importantă, cum nu a fost în Valea Almăjului din anul 1929, când s-a dezvelit statuia Murgu, în Bozovici. Astfel, prin grija primarului din localitate şi cu sprijinul spiritual al profesorului Pavel Panduru s-au dezvelit: un bust şi o placă comemorativă Coriolan Buracu, cu participarea multor intelectuali din Valea Almăjului. De la Mehadia au participat: NDP, Iulian Lalescu şi C. Vlaicu.

S-a lansat cartea: „I.C.Buracu – O legendă vie (Ed. Timpul, Reşiţa, ediţie îngrijită de Pavel Panduru)


%d blogeri au apreciat: