~Costel Vlaicu: „Plugova în sărbătoare“

O realitate este faptul cã noi, românii în general, şi bãnãţenii în mod special, prin muzica şi portul popular am reuşit de-a lungul timpului crearea unei simbioze, simbiozã ce prin efectele sale a creat în sufletele înaintaşilor noştri elementele care au dat naştere acelui sentiment de mândrie naţionalã, a dragostei pentru locul natal, pentru casa strãmoşeascã, a respectului faţã de semeni şi de tradiţie, ce au creat şi au modelat sufletele înaintaşilor noştri.

Aceste elemente le gãsim astãzi ca fiind componente esenţiale ale culturii populare româneşti ce definesc puternica personalitate a poporului roman. Transmiterea lor s-a realizat prin educaţie şi manifestãri populare colective de o anumitã forţã şi eleganţã, etalându-se cu mândrie cântul şi portul popular care, preluat din generaţie în generaţie, s-a transmis pânã în zilele noastre. Astãzi toate acestea dau poporului român o anumitã originalitate şi o relativã unicitate faţã de alte popoare, cãci, aşa cum afirma Alexandru Tzigara Samurcaş , marele istoric al artei populare, autor a numeroase studii privind arta tradiţionalã a poporului roman, „în privinţa portului ţãrãnesc nici un alt popor din lume nu ne poate concura”.

O manifestare deosebitã şi o etalare remarcabilã a acestor elemente populare am avut bucuria şi plãcerea s-o constatãm în 23 februarie, la Plugova, ca urmare a invitaţiei fãcute de cãtre Primãria comunei Mehadia, a primarului Iancu Panduru, principalul iniţiator al acestei acţiuni, sprijinit moral şi ,,logistic” de cãtre neobositul scriitor şi înfãptuitor de acte culturale, Nicolae Danciu Petniceanu, preşedinte al Societãţii literar-artistice Sorin Titel, şi de viceprimarul comunei, Traian Stângu, organizatorii acestei grandioase acţiuni.

O impresionantã paradã a portului popular a marcat debutul manifestãrii denumitã sugestiv ”PORT, DATINÃ, OBICEI ŞI TRADIŢIE ÎN BANATUL MONTAN”. Copiii Şcolii Generale din Plugova, îmbrãcaţi în frumosul port popular bãnãţean, în acordurile fanfarei populare, au strãbãtut cu mândrie strãzile Plugovei. În spiritul tradiţiei, al cântului şi al portului popular, manifestarea a continuat în sala Cãminului Cultural cu o impresionantã demonstraţie a frumuseţii jocului popular bãnãţean printr-un spectacol susţinut de aceiaşi elevi ai Şcolii Generale din Plugova, instruiţi de tânãrul profesor Florin Domilescu, organizaţi şi coordonaţi de directorul prof. Mihai Cornian.

Spectacolul s-a încheiat printr-un impresionant moment muzical susţinut de fanfara popularã reunitã dupã o lungã perioadă de timp, prin strãdania şi la insistenţele primarului Iancu Panduru. In ultima perioadă lipsa de interes a tineretului, datorată, probabil, intr-o oarecare masura, şi inexistenţei iniţiativelor din partea responsabililor culturali şi educaţionali locali, dar şi lipsei unor acţiuni culturale, cum este şi cea la care am participat astăzi, a dus la trecerea în uitare a acestei tradiţii. Iată că exemplul dat de fanfara copiilor de la Prigor, prezenţa la Simpozionul Cetăţii de la Mehadia cu o lună in urmă, şi-a produs efectul într-un timp destul de scurt si cu o nesperată intensitate.

Pentru strãdania şi mãiestria lor, ce ne-a mângâiat sufletele în acest sfârşit de februarie, meritã cu prisosinţã sã-i amintim pe aceşti menestreli ai cântului popular: Pârvulescu Dãnilã, Pârvulescu Filip (Pufa), Grozãvescu Gheorghe, Laitin Mihai, Drãgulescu Dumitru, Pervulescu Nicolae – din Plugova, iar din Valea Bolvaşniþa: Blidaru Ianãş şi Vasile (Jâncu), Humiţa Ion, Blidariu Petru, Domilescu Ion.

În continuare, cu sufletele încalzite de frumuseţea momentelor trăite, am avut placerea de a asista la o interesantă comunicare de idei pe teme de cultură populară şi istorie locală susţinută de o seamă de personalităţi invitate cu ocazia acestei acţiuni culturale. Invitaţii care au luat cuvântul au impresionat prin ineditul şi înalta ţinutã a comunicãrilor prezentate.

Comunicãrile au fost susţinute de cãtre academicianul prof. univ. dr.Liviu Mãrghitan, sosit în mod special din Arad pentru acest eveniment, profesorul Dr. Iulian Lalescu din Mehadia, profesorul Pavel Panduru directorul Şcolii din Prigor, profesorul Constantin Juan Petroi din Orşova şi profesor Nicolae Sârbu, directorul Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” din Reşiţa.

În cadrul manifestãrii un moment deosebit l-a reprezentat lansarea unor cãrţi apãrute recent la diferite edituri al cãror conţinut trateazã teme apropiate specificului acţiunii culturale de la Plugova, respectiv cultura şi arta popularã, precum şi personalitãţi marcante ale istoriei Banatului Istoric, şi anume: protopopul colonel K.u.K. Pavel Boldea şi Moise Nicoarã. Cãrţile lansate cu ocazia acestui eveniment, distribuite în mod gratuit doritorilor, au fost: ,,Portul popular românesc tradiţie istoricã şi continuitate etno- culturalã” a profesorului Pavel Panduru editatã la Editura Neutrino, Reşiţa, 2007, ,,Un prinţ popular – protopopul Col. K.u.K. Pavel Boldea” editatã de Agenţia Românã a Patrimoniului prin iniţiativa prof. univ. dr. Artur Silvestri, la Editura Intermundus Bucure şti, în anul 2008, ediţia fiind îngrijitã de prof. Pavel Panduru şi Constantin Vlaicu. De asemenea, o carte impresionantã, rezultat al unei munci intense de documentare depusã de cãtre domnul academician Liviu Marghitan, prezentatã cu ocazia acestui expozeu cultural, a fost volumul ,,O viaţã, un ideal, o izbândã – Moise Nicoarã”.

Un moment neprevãzut şi surprinzãtor ce nu l-am regãsit în programul manifestãrii, a fost prezenţa şi lansarea unei cãrţi de poezie a unei tinere poete din Orşova, Alis Vãtuiu, ,,Plouã grozav, iubito!”, douã dintre poeziile incluse în acest volum fiind recitate de cãtre autoare.

Iată că astăzi, când asistăm la intervenţia tot mai agresivă, pe tot mai multe căi, a unor elemente culturale străine,ce nu au nimic în comun cu componentele culturii noastre tradiţionale, constatăm cu ingrijorare pericolul alterării structurale a acestor elemente care au menţinut de-a lungul timpului identitatea şi unitatea poporului român.

În acest context, manifestãri de genul celei de azi ne dau certitudinea cã satul românesc trãieşte încã, şi, mai mult, are puterea şi resursele necesare de a face faţã şi a rezista înaintea acestui tãvãlug al modernizãrii, care în esenţa sa neagã valorile tradiţiei şi ale culturii populare, dorind o aducere la acelaşi numitor a conştiinţei umane, a sufletului omenesc, fãcând abstracţie de faptul cã fiecare popor simte şi se bucurã în felul sãu; noi românii simţim româneşte şi ne bucurã manifestãri de genul celei de azi de la Plugova care ne reamintesc de faptul cã suntem români.

În plus, prin antrenarea tineretului în astfel de acţiuni, nu facem decât să ne asigurăm că perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor populare se face sub ochii noştri, dându-ne totodată speranţa veşniciei lor.

COSTEL VLAICU

Plugova 23.02.2008

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: