Nic. Danciu Petniceanu: „După douăzeci de ani!”

La 21 decembrie 1988 s-a fondat Societatea literar-artistică „Sorin Titel” din Banat, sub auspiciile Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Între membrii fondatori se reţin câteva nume: profesorii universitari Richard Sârbu, Virgil Vintilescu, Ion Neaţă, Ivan Evseev, Ion Viorel Boldureanu, profesorii: Ionel Cionchin, Mircea Pora, Mariana Strungă, Marian Pop, scriitorii: Damian Ureche, Adrian Dinu Rachieru, Marius Munteanu, Alexandru Moraru, N. Danciu Petniceanu, preoţii Octavian Trailovici şi Ioan Brânzei, rapsodul Iosif Puşchiţă din Petnic de Caraş-Severin şi alţii.

S-a fixat prima şedinţă pentru 13 ianuarie 1989, când urma să ţină un expozeu profesorul univ. dr. Gh. I. Tohăneanu despre „Limbajul poetic eminescian”. Şedinţa n-a mai avut loc. La intervenţia poetului Anghel Dumbrăveanu, membru în Comitetul Judeţean Timiş al P.C.R. şi din dispoziţia preşedintelui Consiliului Socialist pentru Cultură Timiş Societatea „Sorin Titel” (pe atunci „cenaclu”) a fost suprimată, motivaţia: purta numele unui scriitor socotit decadent, iar preşedintele N.D.P. fusese sancţionat pe linie de partid cu vot de blam cu avertisment pentru atitudine „antipartinică” faţă de instructorul judeţean de partid, un anume Păun.

Societatea îşi reia activitatea în martie 1990, printr-o hotărâre judecătorească şi, cu avizul Ministerului Culturii. S-a reales o nouă conducere: NDP – preşedinte, prof. univ. dr. Ivan Evseev – vicepreşedinte, Alexandru Morar – secretar, Ion Marin Almăjan, membru în comitet. Între membrii fondatori, din martie 1990 reţinem şi alte nume: Ion Luca Novac, Maria Tudor şi Ion Pilu, artist instrumentist, solistă vocală şi artist-coregraf.

Societatea „Sorin Titel” s-a bucurat, şedinţă de şedinţă, de prezenţa şi îndrumarea scriitorilor Alexandru Jebeleanu şi Mircea Şerbănescu.

Pe parcurs, în cei douăzeci de ani de activitate, s-au perindat următorii secretari şi vicepreşedinţi: Aurel Turcuş, Lucian Bureriu şi Mariana Sperlea (secretari), George Voştinaru şi prof. univ. dr. Gheorghe Luchescu.

În aceşti ani, societatea a avut următoarele realizări:

– A organizat simpozioane şi concursuri literare dedicate scriitorilor: Mihai Eminescu, Camil Petrescu, Ioan Slavici, Sorin Titel, Petre Nemoianu, Luţă Ioviţă, Virgil Birou, Grigore Popiţi, Victor Blad Delamarina, Ion Popovici-Bănăţeanu, Damian Ureche, Ion Florian Panduru, Ion Stoia-Udrea, Pavel Ciobanu, Coriolan Buracu etc.

În cadrul concursurilor literare au fost depistate, promovate şi încurajate condeie tinere, elevi şi studenţi, publicate în revistele societăţii. Câteva nume s-au impus în literatură, au editat cărţi evidenţiem: Camelia Tamaş, Liana Sabău şi Alexandru Potcoava, precum şi Dorina Şovre, în poezie dialectală.

Am organizat şezători literare în Banatul istoric, Ardeal şi în Oltenia, reţinem câteva şezători despre care s-a scris în presa locală: Coştei, Uzdin, Vârşeţ, Maovăţ şi Lokve (Jugoslavia), Petroşani, Brad, Slătioara, Bozovici, Herculane, Reşiţa, Sânnicolaul-Mare, Orşova, Caransebeş, Lugoj, Siria, Comloşul-Mare, Pârvova, Iablaniţa, Petnic, Oraviţa, Cornea, Bolvaşniţa, Buziaş, Prigor, Lăpuşnicul Mare etc. Majoritatea şezătorilor s-au înfăptuit sub genericul: „Nevoia de Eminescu – nevoia de poezia română”. În aceste manifestări s-au evidenţiat scriitorii şi artiştii: Damian Ureche, Marius Munteanu, George Voştinaru, Gh. Luchescu, Aurel Turcuş, Mariana Sperlea, Ignea Loga, Marcel Turcu, Teodor Poneavă, Liana Sabău, Camelia Tamaş, Rodica Opreanu, Ion Stoica, apoi artiştii: Luca Novac, Victor Georoceanu, George Lungoci, Viorica Pop Ivan, Maria Tudor, Carmen Luca, Iosif Puşchiţă, Maria Sadovan.

Am editat revistele: „Anotimpuri literare”, „Vrerea”, „Banatul la Puterea N”, „Eminescu” şi „Vestea”. În paginile acestor publicaţii am promovat condeie locale, dar şi autori recunoscuţi, afirmaţi, din Banat şi din întreaga ţară: amintim câteva nume: Gh. I. Tohăneanu, Ion Marin Almăjan, Virgil Vintilescu, Ion Neaţă, Marcel Turcu, Damian Ureche, Lucian Bureriu, Richard Sârbu, Gheorghe Luchescu, Ion Popescu, Nicolae Sârbu, Iosif Băcilă, Pavel Panduru, C-tin Teodorescu, Geo Galetaru, Traian Galetaru, din spaţiul banatic, apoi, din alte arii spirituale româneşti: scriitorii: Al. Florin Ţene, dr. Ionuţ Ţene, Cecilia Popescu Latiş, Artur Silvestri, Sabin Bodea, C. Juan Petroi, Cornel Boteanu, Vasile Barbu, Toni Darţu, Eugen Evu, Cecilia Gabriela Feier, Grama Dimitrie, Alexandru Miloş, Mariana Pandaru, Gh. Zarafu etc.

Am sprijinit editarea de cărţi precum: „Veacul de foc” (Ion Stoia Udrea), „Revoluţia din Caraş-Severin” şi „Două săptămâni sub teroarea bombelor” (Virgil Birou), „Unchiul meu aerul” (Marcel Turcu), „Castelana” (Camelia Tamaş), „Vara cu crini” (Geo Galetaru), „Mehadia – vatră istorică milenară” şi „Primul lup de mare” (colectiv de autori).

În colaborare cu Societatea literară „Tibiscus” din Uzdin (Jugoslavia) am editat „Almanahul Frăţia”, două volume.

În aceşti ani am confecţionat, montat, dezvelit şi sfinţit următoarele plăci comemorative:

1. Emilia Lungu-Puhallo, Timişoara, str. Iorgovici 19.

2. Virgil Birou, Timişoara, str. Dacilor 13.

3. Luţă Ioviţă, Timişoara, Piaţa Traian, faţada casei „Morocan”.

4. Romul Ladea, Timişoara, str. 3 August 11.

5. Mihai Eminescu, Timişoara, la intrarea în Parcul Poporului (Coronini)

6. Grigore Popiţi, Timişoara, str. Ceahlu (Savoya) 7-9.

7. Mihai Eminescu, Timişoara, Piaţa Libertăţii (fosta primărie).

8. Mihai Eminescu, Timişoara, Liceul „Lenau”, fost (aici) Teatrul Comunal.

9. Camil Petrescu, Timişoara, str. Alba Iulia 3.

10. Ioan Slavici, Timişoara, Ungureanu 1.

11. Sorin Titel, Timişoara, Lenin(fist) 7.

12. dr. Iosif Nemoianu, Timişoara, în curtea Spitalului de copii.

13. Ion Stoia-Udrea, Timişoara, Gh. Doja 7-9.

14. George Voştinaru, Timişoara, str. Văcărescu 20.

15. Nicolae Ţirioi, Timişoara, Longinus (Suboni) 7.

16. Al Jebeleanu, satul Sipet, Timiş.

17. Damian Ureche, Timişoara, Calea Şagului 51.

18. Emilia Puhallo, faţada Şcolii din Izvin (Timiş).

19. Ion Florian Panduru, Aleea Teiului, Băile Herculane.

20. Coriolan Buracu, preot, Mehadia, Caraş-Severin.

21. Ion Grigore, Mehadia, Caraş-Severin.

22. Nicolae Mărgeanu, Mehadia, Caraş-Severrin.

23. Ion Cornianu, Plugova, Caraş-Severin.

24. Ion Florian Panduru, Plugova, Caraş-Severin.

25. Pavel Ciobanu, Petnic, Caraş-Severin.

26. C-tin Giurginca, Petnic, Caraş-Severin.

27. Matei Armaş, Petnic, Caraş-Severin.

28. Nicolae Domăşneanu, Petnic, Caraş-Severin.

29. Ioan Chendi, Petcnic, Caraş-Severin.

30. Luţă Ioviţă, Caransebeş, fosta stradă Ioşica 10.

S-au montat două efigii: Sorin Titel, Timişoara, str. Lenin 7 şi Damian Ureche, Calea Şagului 51.

S-a confecţionat şi dezvelit bustul Ion Slavici (sculptorul Victor Gaga). În prezent bustul a fost donat Muzeului Ioan Slavici din Şiria (Arad).

Alte realizări: s-a intervenit la forurile competente şi în Timişoara s-au organizat şi inaugurat trei librării: „Sorin Titel”, Str. Bărnuţiu, „Damian Ureche”, în piaţa „Doina” şi „Ion Slavici” vizavi de Clubul Cefere, toate în Timişoara.

– Strada Leningrad, la propunerea şi insistenţa Societăţii, a fost preschimbată în Strada Sorin Titel, din Timişoara. S-au făcut intervenţii şi pentru o stradă cu numele lui Damian Ureche, dar nu am găsit înţelegere din partea primăriei Timişoara. Pentru Eminescu – 160 avem în lucru:

– Bust din bronz, comuna Dumbrăviţa;

– placă comemorativă la intrarea în biserica sârbească, Piaţa Traian, Timişoara, unde a avut loc botezul lui Claudiu-Andrei, în 24 iulie 1868, prezent: Mihai Eminescu;

– Monografia revistei „Eminescu”, s-a făcut oferta Editurii Eubeea din Timişoara, director Nina Ceranu.

În realizarea şi montarea acestui număr de plăci şi efigii am primit sprijin afectiv şi efectiv din partea domnilor:

– Prof. univ. dr. Gh. Luchescu, George Voştinaru, dr. Dinu Nemoianu, primarilor George Popovici şi Iancu Paduru, ultimul din Mehadia, care a sponsorizat toate plăcile de pe raza comunei Mehadia, cum sponsorizează şi revista „Vestea”, apoi editarea de cărţi şi manifestări culturale, simpozioane, şezători şi întâlniri cu oameni de cultură.

În paginile revistei „Vestea” au fost descoperite trei talente publiciste: prof. dr. Iulian Lalescu, Costel Vlaicu şi Ionuţ Drăgan. Ionuţ Drăgan şi Mariana Sperlea au participat la concursul de creaţie literară – festivalul „Drum de Spice”, Uzdin, 2008. ambii sunt laureaţii acestui festival internaţional de poezie. Premii în străinătate au mai dobândit: Marcel Turcu (Germania), Mariana Sperlea, Gabriela Almăjan şi N.D.P. în Sicilia, 2003.

Menţiune: la iniţiativa Societăţii, soţii Mariana şi Constantin Sperlea au trudit pentru realizarea unui monument Eminescu în comuna Dumbrăviţa. Un act de curaj şi de cultură în actualele condiţii, când din partea unor alogeni este promovată o atitudine ostilă Eminescului nostru. Le mulţumesc celor doi membri ai Societăţii „Sorin Titel” din Banat.

Precizare: directorii Direcţiilor de Cultură din Timiş şi Caraş-Severin nu au sprijinit sub nici o formă manifestările noastre. Atotudinea celor două direcţii este absolut antiromânească.

Pe 19 decembrie 2008 ora 14, în Timişoara, pe Calea Bogdăneştilor (sediu C.A.R.P.) va avea loc adunarea anuală a Societăţii Sorin Titel din Banat, cu următoarea ordine de zi:

– venerarea savantului Paul Iorgovici – referent prof. univ. dr. Cradu Dascău, membru corespondent al Academiei Române, preşedintele Institutului de Cultură „Titu Maiorescu” din Timişoara;

– Lansarea cărţii „Lumina de la Vărădia” de N.D.P. (ediţia a II-a) revăzută şi adăugită. Prezintă: Aurel Turcuş şi prof. Rodica Pop;

– Raport de activitate prezentat de NDP, preşedintele Societăţii;

– Spectacol literar-muzical susţinut de membrii şi simpatizanţi ai societăţii, în final Corul elevilor de la Liceul „Ion Vidu” va prezenta un recital de colinzi.

Apel! Sunt rugaţi să participe membrii fondatori şi membrii cenaclurilor, CARP şi Brâncuşi. Se vor înmâna unora diplome de excelenţă şi diplome de membri de onoare.

preşedinte

Prof. Nic. Danciu Petniceanu


%d blogeri au apreciat: