N.D. Petniceanu:„Plugova folclorică în straie de sărbătoare”

Sub acest generic, formulat de dl. economist NICA DRĂGAN, a avut loc, la Căminul cultural din Plugova (Caraş-Severin), un splendid eveniment folcloric, la data de 20 februarie a.c. Acest eveniment a fost realizat cu participarea efectivă şi afectivă a domnului inginer IOAN TABUGAN, fiul satului, deputat independent în Parlamentul României. Acţiunea domniei sale a fost sprijinită de alţi doi fii ai Plugovei, de domnii IANCU PANDURU, primarul comunei, şi de Nică Drăgan, amintit mai sus, ambii iubitori de folclor şi organizatori de acte culturale insolite.

Prin grija domnului deputat ing. IOAN TABUGAN, a sosit reputata fanfară din Bănia (Caraş-Severin), întâmpinată cu pâine şi sare şi ţuică bătrână din ploscă de către organizatori, între ei remarcându-se, în port naţional, dl. profesor Mihai Corneanu, directorul şcolii din localitate.

Copiii, junii şi miresele Plugovei, tineretul din zona folclorică, în costum naţional în cântecul fanfarei au colindat Plugova, iar la răscruce de drumuri au purtat brâul din bătrâni, hora satului, ardelene şi învârtite, iar plosca cu răchie bătrână se preumbla din mână în mână, din poartă în poartă, pe la oamenii bătrâni, privitori la acest spectacol inedit, cu lacrimi în ochi. Cu mâna pe inimă declară şi scribul acestor şiruri a avut ochii daţi în lacrimi, gândind la anii tineri, la satul său de baştină (Petnic), unde odinioară, în alte vremuri, se petreceau aidoma lucrurile. O, tempora!…

După această minunată propagandă pentru folclorul autentic s-a intrat în sala Căminului cultural, unde s-a desfăşurat programul Simpozionului „PLUGOVA FOLCLORICĂ ÎN STRAI DE SĂRBĂTOARE”.

Lucrările simpozionului au fost deschise, de data aceasta, de iniţiatorul manifestării, de dl. deputat ing. IOAN TABUGAN. A urmat la cuvânt dl. primar Iancu Panduru care a salutat oaspeţii veniţi de la judeţ şi din alte localităţi, a salutat şi mulţumit pentru prezenţă consătenilor săi.

Programul Simpozionului a fost:

1. Preot Trifu Grozăvescu: „Viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi Grigore Telogul, Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur”.

2. Prof. Gh. Rancu: „Sărbătoarea de Trei treieraşi”.

3. Prof. Pavel Panduru: „Semnificaţia costumului popular”

4. Ec. Ion Drăgan: „Tradiţii plugovene în folclor şi artizanat”.

5. Prof. N.D. Petniceanu: „Obiceiuri ş i datini uitate în Banat”.

A existat şi un moment poetic de excepţie, prof. ADRIANA FELICIA LAITIN a declamat din creaţia proprie poezia „STRĂMOŞII”, mult aclamată de asistenţă.

Pe scenă au urcat dansatorii şi dansatoarele de la Liceul „Nicolae Stoica de Haţeg”, instructor profesor Florin Domilescu, care au prezentat o  suită de brâuri, poşovăici, ardelene şi învârtite în delectarea asistenţei. Felicitări, domnule profesor Domilescu, felicitări domnule director de şcoală românească, profesor Mihai Feneşan.

După masa festivă, udată cu răchia bătrână şi vinuri nobile, a urmat Balul izmenelor, ţinuta obligatorie fiind portul naţional. Un lanţ nesfârşit de tineri, zală lângă zală, fete şi juni, tineri şi bătrâni, s-au prins în brâul bătrânesc, în cântecele orchestrei saxafonistului de excepţie SIMION SANDU, din Armeniş (vlăstarul regretatului Nana Florea, trompetistul) şi în glasul superb al solistului vocal TRAIAN JURCHELEA. Între instrumentişti mai amintim: Ion Vasilescu, Mariana Jarja şi Vasile Corcescu, iar între soliştii vocali s-au evidenţiat în sublim: Mihaela Petrovici. Balul s-a ţinut până în zori.

S-au dat diplome pentru costum, pentru joc, pentru participare la manifestare. Prezentăm mai jos câteva din comunicările ţinute în plenul simpozionului. Moderator N.D. Petniceanu.


%d blogeri au apreciat: