Iancu Panduru:,,Cu responsabilitate”

A fi responsabil într-o problemă, în faţa unei sarcini, a unei obligaţii şi funcţii înseamnă să fii conştient şi să te achiţi onorabil, la timp şi calitativ, de ceea ce ai de îndeplinit.

În ceea ce mă priveşte, în calitate de primar, de alesul obştei în fruntea ei, caut să mă achit onest de această îndatorire stipulată prin lege. Mi se pare că legătura, contactul cotidian, cu cetăţeanul şi problemele sale a fost şi este prioritar.

În afara orelor de audienţă, am stat zilnic de vorbă cu cetăţenii, uşa primarului este zi-lumină deschisă pentru fiecare cetăţean. Am căutat să soluţionez cererile oamenilor în lumina legii, pentru că legea e mai presus de oricine! Am soluţionat doleanţele oamenilor în chip democrat, fără prejudecăţi confesionale, politice şi rasiale.

Acelaşi lucru am pretins tuturor salariaţilor primăriei, de la viceprimar, notar până la ultimul salariat. Nu am avut reclamaţii de comportament, dimpotrivă, sunt laude adresate unor salariaţi precum: secretarul Gh. Panduru, secretara Simona Ionescu, casiera Ana Boţoacă, tehnician Bubă Nicolae şi alţii.

Dacă primăria şi oamenii săi tratează cu responsabilitate sarcinile profesionale în relaţiile cu publicul, apoi, socot, că şi cetăţenii comunei au la rândul lor, în etapa actuală, de criză financiară, datoria de-a se achita conştiincios de impozite pe clădiri, pe terenuri agricole, pe profesii şi firme autorizate etc.

Pentru înţelegere şi sprijin, vă mulţumesc.

primar IANCU PANDURU


%d blogeri au apreciat: