Iulian Negrilă:,,O CARTE DE EXCEPŢIE”

Apariţia unei cărţi este o adevărată sărbătoare. Dar, când e vorba de una ce cuprinde date şi consideraţii despre M. Eminescu, ea este ceva mai mult – este un eveniment de mare importanţă istorico-literară.

Cartea A sosit Domnul Eminescu, a apărut cu ocazia împlinirii a şaisprezece decenii de la naşterea marelui nostru poet, la Editura Gordian din Timişoara, având ca redactor coordonator pe cunoscutul scriitor Nicolae Danciu Petniceanu, un om cu suflet frumos şi împătimit de literatură, este într-adevăr un eveniment de importanţă naţională.

Volumul se constituie într-o voluminoasă monografie de peste 700 de pagini, format A4, a revistei „Eminescu” apărută între 2000 – 2008. Monografia are mai multe părţi. Prima este dedicată lui M. Eminescu. Sunt reproduse mai multe poezii eminesciene mai puţin cunoscute, cum sunt: Un singur Dumnezeu !, Răsai asupra mea, E un popor ! o limbă etc.

Următoarea secvenţă cuprinde poezii dedicate marelui poet, semnate de Mariana Sperlea, Miron Ţic, Mihai Prepeliţă, Grigore Vieru, Corneliu Vadim Tudor etc. Această parte e urmată de mai multe articole prin care sunt exprimate cele mai frumoase şi competente gânduri despre Eminescu, ce se constituie în adevărate studii istorico-critice. Ele sunt semnate de personalităţi importante ale vieţii noastre cultural-literare, de la G.I. Tohăneanu, Petru Rezuş, Iulian Negrilă, Gh. Luchescu, Bianca Negrilă, la Cornel Boteanu şi Pantelimon Cristescu.

O altă secţiune se referă la colaborările cu poezii la revista „Eminescu” de-a lungul celor aproape zece ani sau cu proză, teatru ori critică literară. Se regăsesc în această parte a cărţii nume consacrate ca Al. Florin Ţene, Geo Galetaru, O. Goga, Radu Gyr, Al. Macedonski, G. Coşbuc, T. Arghezi etc. Revelatoare sunt articolele de istorie şi critică literară semnate de Ivan Evseev, Artur Silvestri, Gh. Grigurcu, Ion Arieşanu, Eugen Evu, Iulian Negrilă, Gh. Luchescu etc.

Monografia mai cuprinde şi o secţiune rezervată istoriei culturale, notelor de călătorie, interviurilor, însemnărilor religioase, medalioanelor literare, publicisticii, folclorului etc.

O notă aparte o fac paginile de interviuri care evocă personalitatea lui Eminescu, sub semnătura tânărului profesor Caius Danciu.

Cartea lui Nicolae Danciu Petniceanu este unicat în bibliografia românească şi va servi contemporanilor şi urmaşilor ca o dovadă de veneraţie faţă de Eminescu – cel mai reprezentativ poet român şi unul dintre cei mai valoroşi poeţi universali.

Pentru orice intelectual român cartea este o necesitate şi nu poate lipsi din biblioteca noastră.

Prof. univ. dr. Iulian Negrilă.


%d blogeri au apreciat: