Al. Florin ŢENE:,,A SOSIT DOMNUL EMINESCU”

Marii scriitori întotdeauna sunt generoşi cu valorile spirituale ale neamului lor. Unul dintre aceştia este scriitorul, promotorul cultural, prozatorul de anvergură Nicolae Danciu Petniceanu, membru al Ligii Scriitorilor din România, ctitor de reviste şi societăţi culturale. Acesta a înţeles ceea ce spunea Garabet Ibrăileanu: “Cultura nu e un lux, este un strict necesar. Fără cultură un popor nu poate rezista în concurenţa vitală dintre popoare”, la care adaug, că în condiţiile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană şi a fenomenului globalizării zestrea cu care ne facem cunoscuţi este cultura. Numai prin promovarea valorilor noastre autentice putem să rezistăm în faţa asimilării. Scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu a înţeles acest lucru şi împreună cu un harnic colectiv de scriitori din zona Banatului, format din regretatul George Voştinaru, Lucian Bureriu, Aurel Turcuş, Gheorghe Luchescu şi Mariana Sperlea, a purces la o amplă lucrare dedicată în exclusivitate Poetului Naţional, Minai Eminescu, intitulată “A sosit Domnul EMINESCU”, apărută la Editura GORDIAN, 15 ianuarie 2010, în format A4, şi având 709 pagini. O carte de mărimea “Istoriei Literaturii Române” de G. Călinescu, dar dedicată numai unui singur autor. „Patriotismul nu este iubirea ţărânei cât iubirea trecutului”, scria Eminescu. Ceea ce a făcut Nicolae Danciu Petniceanu prin editarea revistei EMINESCU apărută în perioada 2000-2008 nu este altceva decât respectarea zicerii eminesciene. Un scriitor mai iubitor de operă eminesciană ca autorul amplului roman “Bigamul” care şi-a dedicat o parte însemnată din viaţă pentru a menţine vie flacăra operei lui Eminescu puţini se găsesc în literatura română. Spre deosebire de unii (vezi: Zigu Ornea sub oblăduirea lui Andrei Pleşu în “Dilema”) care au încercat să-l denigreze, neştiind faptul că Eminescu şi-a “construit” Opera pe cea mai înaltă stâncă, dragostea de neam şi limba română. Vorba Domnului Iisus “A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7,25).Scriitorul N. D. Petniceanu a făcut tot ce i-a stat în putinţă să promoveze şi să apere OPERA poetului Mihai Eminescu, care pentru românii de pretutindeni, de bună-credinţă, înseamnă „Biblia Neamului Românesc.”

Cartea, de care facem vorbire, este structurată în următoarele mari capitole: Secţiunea I: Mihai Eminescu, în cadrul cărei se află subcapitolele I – Mihai Eminescu – Poezii, II – Omagieri poetice în revista “Eminescu”, III – Gânduri eminesciene în reviste Eminescu, IV – Istorie literară în revista Eminescu, B. Secţiunea a II-a: Colaborări la revista Eminescu, poezii, Proză, Teatru, Critică literară, Istorie culturală, însemnări cu iz religios, Note de călătorie, Interviuri, Medalioane literare, debutanţi, Folclor şi folclorişti. Publicistică, Epigrame şi epigramişti, C. Secţiunea a III-a: Banatul şi Eminescu – I – Eminescologi, II- Varia, III – Înapoi la Eminescu, IV – Fascimile, V – Iconografie şi Epilog. Această monumentală lucrare cuprinde articole, eseuri, poezii, studii dedicate Poetului Naţional, inclusiv imagini de la sutele de activităţi culturale dedicate lui Eminescu şi organizate de N. D. Petniceanu. Bineînţeles acest volum se deschide cu un grupaj reprezentativ din opera poetică a celui căruia îi este dedicată cartea, în care descoperim semnăturile unor personalităţi de marcă, cum ar fi: pr. Prof. univ. dr. Nicolae Neaga, prof. univ. dr. G. I. Tohăneanu, prof. Viorica Duşan, prof. emerit Dan Popescu, Nicolae Danciu Petniceanu, prof. univ. dr. Gheorghe Luchescu, Virgil Birău, dr. Mariana Cernicova, Eugen Evu etc. Această lucrare cuprinde semnăturile unor poeţi cunoscuţi, intraţi în patrimoniu naţional al culturii noastre, cum ar fi: Tudor Arghezi, Adrian Păunescu, Al.Macedonski, Teodor Damian, Ionuţ Ţene, Miron Ţic, Mariana Sperlea, Sabin Bodea, Mihai Prepeliţă, Titina Nica Ţene, Rahela Barcan, Mariana Pândaru, Maria Dincă, Gh. Zarafu, Al. Florin Ţene, Vasile Barbu, Ioana Păduraru etc.

Ne cerem scuze că spaţiul tipografic nu ne permite să enumerăm sutele de nume care semnează în acest volum, dar iau în apărarea mea ceea ce zicea Eugen Lovinescu: “O lucrare de artă trăieşte prin ea; fiind frumoasă, ea şi-a îndeplinit menirea şi nu are nevoie de recunoaşterea nimănui.” Şi acelaşi critic scria: “Eminescu, nu este numai talent remarcabil, ci şi punctul din frontiera hărţii noastre sufleteşti”. La care adaug eu, că această lucrare a lui Nicolae Danciu Petniceanu este “arma” cu care ne apărăm “frontiera hărţii noastre “ culturale.

Al. Florin ŢENE,

Preşedintele Ligii Scriitorilor din România

Cluj, martie 2010


%d blogeri au apreciat: