-Gabriela Şerban:,,Presa din Bocşa în câteva cuvinte”

Despre presa din Bocşa nu sunt foarte multe de spus, cel puţin dacă nu efectuezi un studiu aprofundat. În Bocşa n-au apărut atât de multe periodice ca în alte centre importante. Pentru a ne face o idee despre ziarele care s-au perindat prin Bocşa, avem la îndemână materialul pus la dispoziţie de criticul şi editorul Gh. Jurma în câteva dintre scrierile sale, începând cu volumul «Presa şi viaţa literară în Caraş-Severin» , volum apărut în 1978 la Reşiţa.

Din acest volum aflăm că: prima gazetă caraş-severineană a fost Privighetoarea din 1882 şi a apărut la Bocşa Montană, de unde, după o lună, se mută la Reşiţa. Gazeta apare un an de zile (proprietarul este Simeon Pocreanu).

În 1920 Cassian Munteanu a editat Gazeta Bocşei din care au apărut doar câteva numere. Scriitorul grav bolnav era internat la sanatoriul din Bocşa. Aici redactează singur această publicaţie prin care îşi susţine candidatura în alegerile pentru primul Parlament al României Mari.

Gazeta Drum nou pe care o înfiinţează aici scriitorul şi publicistul Mihail Gaşpar în 1923 apare în două etape: 1923 -1938; 1946 – 1947; în prima etapă este condusă de Mihail Gaşpar, după moartea acestuia este preluată de Ilie Rusmir la Oraviţa, apoi readusă de fiul lui Gaşpar, Ionel, la Bocşa, apoi transferată la Craiova.

Ziarul Lumina Caraşului apare în 1929 întâi la Reşiţa, apoi, de la nr. 11, editorul Mihai Velceleanu va beneficia de o tipografie proprie şi redacţia se mută la Bocşa. Din 1935 îşi schimbă denumirea în Curentul nou şi apare până în 1947. Ziarul se subintitula «politic – independent, informativ şi de apărarea intereselor poporului».

Mihail Velceleanu editează, de asemenea, revista umoristică Gura lumii între 1927 – 1931 şi un calendar cu acelaşi titlu (mai întâi la Oraviţa, apoi la Bocşa). La tipografia (librăria) Minerva a lui Mihail Velceleanu a apărut între 1934 – 1938 Calendarul Lumina Poporului în care au fost publicate şi creaţii ale unor scriitori ca: G. Coşbuc, Elena Farago, Ion Miuţă, Darnian Izverniceanu şi alţii.

Peste un an, în 1930, apare la Bocşa ziarul Deşteptarea, care apoi se va transfera la Reşiţa.

Un loc aparte îl ocupă revista lui Tata Oancea. Între 1929 – 1947 Tata Oancea (Petru E. Oance), născut la Bocşa Vasiova, editează la Oraviţa revista Vasiova. Prin conţinut, prin modul de difuzare, prin pitorescul gazetarului Tata Oancea, revista este deosebită, este aparte şi-şi câştigă un loc important între revistele vremii.

Un bocşan deosebit de important pentru presa din Banat este Corneliu Diaconovici, realizatorul primei enciclopedii româneşti, care editează cotidianul Dreptatea în 1880 împreună cu Valeriu Branişte, la Timişoara. Tot datorită lui Corneliu Diaconovici, în 1885, la Budapesta, a luat fiinţă «Rumänische Revue», cu redacţia la Reşiţa şi tipografia la Sibiu. Apoi apare la Reşiţa, la Viena, mai apoi la Sibiu şi Timişoara până în 1894. Este o publicaţie literar-politică în limba germană al cărei scop era de a vorbi despre români. Aici sunt publicate articole şi studii de istorie, folclor, traduceri din marii scriitori români (Eminescu, Slavici, Macedonski, Haşdeu şi alţii).

Presa din Bocşa după 1990

După 1990 în Bocşa n-au apărut decât câteva periodice şi cele mai multe dintre ele cu o existenţă scurtă.

Vasiova: gazetă social-cultural independentă, refondată în 1990 (primul număr apare în 8 februarie 1990), editată de Asociaţia culturală “Tata Oancea” Bocşa, tipărită în Reşiţa; se dorea un periodic bilunar, însă acest lucru n-a fost posibil din motive financiare. Au apărut 10 numere în perioada 1990-1991.

În paginile gazetei aflăm aspecte ale vieţii bocşene, sunt dezbătute evenimentele istorice ale vremii, nu sunt omise nici problemele social-economice, sunt prezente rubrici de divertisment, ştiri, sport şi creaţii literare bănăţene. Nume semnificative care apar în paginile gazetei şi care se ocupă de apariţia acesteia sunt: Dorin Murariu, Albert Gyuriş, Gheorghe Vesa, Richard Karban, Adrian Drăguţ (grafica).

Humanitas: ziar informativ pe teme social-caritative; este o încercare – apar doar două numere în 1998 – a Societăţii de Caritate Humanitas Bocşa; redactată pe calculator apoi xeroxată de către directorul societăţii Mircea Grecu.

Puls: publicaţie lunară finanţată de Uniunea Europeană prin programul Phare LIEN în cadrul proiectului “Meseria la timpul prezent”, editată de Asociaţia culturală “Tata Oancea” Bocşa, apărută în anul 2000 (10 numere), în format computerizat şi xeroxat. Publicaţia este specializată în domeniul economic-profesional, dezbate piaţa muncii şi probleme sociale.

În paginile publicaţiei sunt prezentate liste cu locuri de muncă disponibile în zonă, cursuri de calificare sau recalificare organizate, dialoguri cu patroni de firme, directori de întreprinderi, perspective de dezvoltare economică, anunţuri publicitare în domeniul forţei de muncă precum şi alte probleme specifice. La acest periodic apare şi un supliment cultural, în aceeaşi perioadă, (4 numere) numit Vasiova, în care apar creaţii literare, informaţii despre evenimentele culturale ale vremii şi articole religioase. La aceste publicaţii muncesc Radu Cocorăl, Gabriel Petrişor, prof. Solomia Drăguţ, Ioana Sârbu, arh. Adrian Mălin Drăguţ.

Bocşa 2000: buletin informativ, înfiinţat de Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” şi Primăria oraşului Bocşa; apare între 1997-1998 (9 numere); periodic lunar, în limba română, tipărit (culegere şi paginare computerizată: Ed.Timpul, Reşiţa; tiparul: Tipoteh SRL Reşiţa). Tratează probleme sociale şi culturale; în coloanele acestui periodic aflăm noutăţi locale, aspecte ale vieţii sociale, probleme cultural-artistice şi sportive. Nume care apar frecvent în acest periodic sunt Rodica Ţene, Marius Totos, Gabriela Tiperciuc, Patricia Stoica şi fotoreporterul Dan Melcescu.

Ramuri: revistă culturală, editată de Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” şi Primăria oraşului Bocşa. Apare sporadic între 1997-2000 (5 numere), paginare computerizată şi xeroxat, cu texte în limba română.

Cuprinde fapte şi evenimente culturale, creaţii literare semnate atât de autori bocşeni, cât şi de mari scriitori naţionali. Din martie 2000 îşi schimbă denumirea în Bocşa Culturală

Bocşa Culturală: revistă lunară de cultură, redactată de Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” şi Primăria oraşului Bocşa, apare din martie 2000 sub aceeaşi denumire însă cu modificări de frontispiciu, redactată pe calculator apoi xeroxată, parţial color.

Revista s-a născut ca un mod de informare culturală a utilizatorilor bibliotecii, de publicitate şi de comunicare a colecţiilor şi activităţii bibliotecii. În timp, prin colaboratorii săi, revista şi-a extins aria, de la simpla informare s-a ajuns la redactarea unor articole pe teme de cultură şi istorie locală, dar şi naţională, pe teme religioase, unor biografii, recenzii de carte, creaţii literare ale bocşenilor şi nu numai, autori consacraţi sau doar debutanţi.

Revista oferă secvenţe din istoria Bocşei, omagiază personalităţile şi evenimentele culturale ale oraşului (actuale şi retrospective), oferă informaţii de interes public pentru comunitatea locală, promovează tinere talente şi se vrea un punct de atracţie a populaţiei spre carte şi cultură, spre bibliotecă în special.

Apare de la bun început sub coordonarea bibliotecarei Gabriela Tiperciuc (Şerban), cu sprijinul câtorva oameni iubitori de cultură. Echipa Bocşei Culturale ar putea fi redusă la patru oameni: iniţiatorul – Victor Creangă; realizatorul – Gabriela Tiperciuc – Şerban; editorul – Gheorghe Jurma; susţinătorul – Mirel Patriciu Pascu, primarul oraşului Bocşa din 2002 până azi. Totuşi, echipa este mai mare, deoarece câţiva oameni i-au fost alături realizatorului încă de la început: Laura Ion, Dimitrie Costa, Stela Boulescu.

Din iunie 2003 apare în format tipărit, copertat, dar cu periodicitate trimestrială; a intrat în cel de-al 10-lea an de apariţie; se bucură de aprecieri din partea comunităţii şi administraţiei locale. Este mândria bibliotecii şi constituie o pagină în istoria culturală a localităţii.

Valea Bârzavei: publicaţie lunară de cultură, redactată de Cenaclul literar “Aurel Novac” din Bocşa, condus de scriitorul ţăran Iosif Cireşan-Loga. Publicaţia apare din august 2001 până în octombrie 2006, în format computerizat şi xeroxat. Periodicul omagiază personalităţi culturale, aduce în memoria tinerilor evenimente şi tradiţii locale şi zonale şi prezintă în paginile sale creaţii literare în grai bănăţean. Trudesc la apariţia acestui periodic Iosif Cireşan-Loga, Tiberiu Popovici, preot Mihai Vucu, Dimitrie Acea, Gheorghiţă Brebenar şi Ion Albu. Tehnoredactarea aparţine Gabrielei Şerban, publicaţia apărând sub egida Bibliotecii «Tata Oancea» Bocşa (ISSN 1584 – 6180).

Bocşa Sportivă: revista Clubului Olimpic Bocşa cu ISSN 1582 – 5876. Nr. 1 apare în iunie 2005 coordonatori fiind Ioan Moatăr şi Gabriela Şerban. Publicaţia nu are viaţă lungă deoarece nu există o echipă închegată care s-o menţină. Ultimul număr apare în iunie 2006. Revista este doar suspendată, nu desfiinţată, ea apărând sub egida Bibliotecii «Tata Oancea» Bocşa.

Gazeta Bocşei: buletin de informare lunară editat de Primăria Oraşului Bocşa în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa şi Editura TIM Reşiţa. Apare din mai 2007; în ultimul timp, datorită problemelor financiare, periodicitatea este trimestrială. Este o publicaţie care prezintă cetăţenilor oraşului Bocşa activitatea administraţiei locale, hotărârile luate de edilii oraşului, este un mijloc de informare oficială. (ISSN 1843 – 7400)

Reviste şcolare

Amprente: revistă şcolară; a apărut între 1994- 1995, cu o apariţie lunară, dactilografiată şi xeroxată, redactată de Grupul Şcolar Bocşa la iniţiativa lui Adalbert Gyuriş, Constantin Borozan şi Ioana Cioancăş.

În paginile revistei sunt dezbătute problemele şcolii, se aflau rubrici de divertisment şi creaţii literare.

Liceum: revistă şcolară redactată de Liceul Teoretic “Tata Oancea” Bocşa între anii 1996-2000; apare sporadic din lipsă de fonduri (mai întâi lunar, apoi trimestrial, apoi semestrial), apar doar câteva numere; culegere computerizată de către prof. Florentin Lupulescu, apoi xeroxată.

În acest periodic existau rubrici atât ale elevilor cât şi ale profesorilor, în care erau dezbătute problemele din şcoală, existau rubrici de divertisment, de noutăţi, creaţii literare ale elevilor şi diferite informaţii utile; de apariţia acestei reviste s-au ocupat prof. Dimitrie Costa şi prof. Tiberiu Borcovici.

Triumf: revistă şcolară care “se adresează în special elevilor, dar nu numai. Nu este axată pe un anumit profil, ci conţine informaţii diverse, care sperăm să va capteze interesul”. Sunt cuvintele care apar în “motivaţia” din numărul 1 al revistei elevilor de la Şcoala Generală nr. 1 din Bocşa, revistă realizată de catedra de limba şi literatura română a acestei şcoli. Apare între 1996-1997 şi cuprinde: “Curiozităţi. Poante. Diverse”. Articolele sunt, fie dactilografiate, fie scrise de mână şi bogate în desene. Există un comitet de redacţie format din elevi îndrumaţi de prof. Regea Florica.

Pentru voi: revistă şcolară editată de Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2 Bocşa cu sprijinul Bibliotecii Orăşeneşti «Tata Oancea». Revista are periodicitate lunară, la început; apoi trimestrială şi este realizată de elevi îndrumaţi de prof. Maria Borcovici, iniţiatorul acestei publicaţii. Tehnoredactarea aparţine Gabrielei Şerban de la Biblioteca «Tata Oancea» Bocşa. Primul număr apare în aprilie 2003, la Şcoala nr. 2 Bocşa, iar ultimul nr. apare în martie 2006 la Şcoala nr. 3 Bocşa, tot sub îndrumarea prof. Maria Borcovici, care din toamna lui 2004 se mută la şcoala 3 din Bocşa cu tot cu revistă.

Curcubeu şcolar: este numele unei noi publicaţii şcolare, o încercare a dascălilor de la Şcoala nr. 2; rămâne la stadiul de încercare, deoarece nu au apărut decât câteva numere, sporadic.

Mai apar în Bocşa câteva reviste şcolare, cu o existenţă foarte scurta (de câteva luni) deoarece sunt doar reviste cuprinse în anumite proiecte didactice: «Gânduri de copil» revista claselor I-IV (2006) sau «Nemuritorii» (2003 -2004).

Reviste religioase:

Horeb: revista tinerilor Bisericii Harul Bocşa; apare din 23 decembrie 2001, săptămânal, redactată pe calculator şi xeroxată. în coloanele periodicului găsim creaţii literare ale tinerilor creştini din Bocşa, întrebări şi probleme legate de religie, pilde, umor, ştiri. Nume semnificative în această publicaţie sunt: Otniel Daniel Pele, Lucian Tinco, Cristina Sporea, Elena Olingheru.

Cuvânt duminical: foaie duminicală editată de Biserica Ortodoxă Bocşa Română; nr. 1/2 martie 2005; apar doar câteva numere cu sprijinul unui sponsor.

Cam acestea ar fi publicaţiile Bocşei. Sperăm ca măcar cele puţine rămase să aibă continuitate şi să reziste în timp, să se găsească fondurile necesare pentru finanţarea lor, deoarece, dincolo de bunăvoinţă şi dragostea pentru cultură factorul decisiv rămâne banul.

Dar, adevăratul motiv pentru care o publicaţie nu are continuitate este altul: nu este atât de uşor să realizezi o «foaie», nu este o muncă plătită, iar cel care o realizează o face doar din pasiune, nu pentru un câştig material; cei care colaborează la realizarea unei publicaţii trebuie să fie dispuşi s-o facă în mod voluntar, gratuit, pentru că nu există un câştig financiar. Iar astfel de oameni sunt «specii pe cale de dispariţie». Tot mai puţini oameni fac ceva din pasiune; sunt dispuşi la gratuităţi. Acesta este adevăratul motiv pentru care o «foaie» (fie ea religioasă, şcolară, socială, etc.) nu rezistă. Iar acest adevăr este mult mai dureros decât cel al lipsei fondurilor financiare. Este dureros, dar adevărat, că astăzi un om pune înainte a orice câştigul. Dacă nu este câştig, nu este implicare. Deci, nu ne lipsesc doar banii, ci, mai grav, sufletul ne este din ce în ce mai mic. Probabil că, o dată cu trecerea crizei economice mondiale, partea financiară se va rezolva, dar cu sufletul… cum rămâne?

Gabriela Şerban, 19 septembrie 2009

(Comunicare prezentată la Simpozionul presei Montane, Mehadia, 19.09.2009)


%d blogeri au apreciat: