Costel Vlaicu:,,Memoria identităţii spirituale-examen de conştiinţă al oricărui român”

Istoria Mehadiei este marcată de activitatea a numeroase personalităţi culturale, militare, etc., dar care din păcate sunt prea puţin prezente în memoria contemporanilor noştri. A nu cunoaşte faptele înaintaşilor noştri este echivalent, în opinia mea, cu a nu fi conştienţi de valoarea noastră şi implicit, a nu fi capabili de a ne pune în valoare propriile capacităţi.

Ca popor, parcurgem în prezent  momente dificile datorate unei acute crize a identităţii naţionale, ce se manifestă atât în interior, cât şi în afara graniţelor ţării. Acţiunile politicienilor, dar şi ale noastre, ale oamenilor de rând nu converg nicidecum, având alte priorităţi, spre un astfel de deziderat şi anume, al afirmării noastre ca popor european. Se ştie foarte bine că nu suntem un popor oarecare; istoria noastră este presarată de momente ce au avut o influenţă marcantă asupra celei a Europei, ceea ce în prezent se face uitat de o Europă ingrată în care acum cu greu reuşim să ne găsim locul.

Efectul acestei lipse de coeziune şi consistenţă a faptelor noastre precum şi a lipsei unei direcţii clare de acţiune, duce iată, spre situaţia în care ne uităm istoria, pe cei ce au creat-o şi chiar, atunci când suntem departe de ţară, identitatea naţională. În acest context, consider a fi absolut necesar ca în interiorul fiecărei comunităţi locale, să se iniţieze diferite acţiuni care prin natura şi efecul lor să pună în valoare specificul local, tradiţia, cultura, toate acestea ca elemente esenţiale, componente ale specificului naţional cu care poate fi identificat poporul român. Un rol important în acest sens, îl poate avea şi rememorarea personalităţilor locale care, prin faptele lor şi-au creat un loc în istoria locală, cu influenţă majoră asupra a celei naţionale. Referindu-mă la genul de acţiuni necesare, paleta lor poate fi extrem de largă, însă nu insist acum asupra acestui aspect, considerând că sunt suficienţi factori, în special în rândul reprezentanţilor comunităţii, ce cu siguranţă pot face o analiză pertinentă daca-şi vor canaliza atenţia concret şi coerent asupra acestui aspect al vieţii comunităţii noastre, luând în final decizia corectă. Ceea ce doresc să evidenţiez aici se leagă de o constatare, şi anume faptul că acest proces iniţiatic al unor acţiuni îndreptate în acest sens a început la Mehadia. Putem constata foarte uşor cu toţii că, în ultima perioadă de timp, asistăm chiar la o reînviere spirituală a Mehadiei. Printr-un complex gen de manifestări, elemente de istorie locală sunt puse în evidenţă   prin   strădania şi entuziasmul unor oameni de suflet,  pe care nu-i amintesc aici, şi sunt convins că nici ei nu doresc în mod special acest lucru, deoarece tot ceea ce fac, izvorăşte în primul rand din suflet şi nicidecum din dorinţa de a se evidenţia sau de a fi lăudaţi.

,,Fiii Satului”, ,,Simpozionul Cetăţii”, montări de plăci comemorative şi monumente, chiar şi această publicaţie, ,,Vestea”,  sunt expresii ale acestei voinţe , de o incontestabilă palpabilitate, ce readuc în memoria noastră, sau fac pentru prima oară cunoaşterea unor evenimente, fapte, personalităţi ce au dat de-a lungul timpului faima acestor locuri. Căci, aşa cum spunea marele Iorga: „Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii”, iar strădania aceasta, în contextul actual, este lăudabilă prin ea însăşi şi prin efectul ce-l produce.

CONSTANTIN VLAICU – aprilie 2009


%d blogeri au apreciat: