Vasile Barbu:,,Gligor Popi”

La 31 ianuarie 2008 şi-a încheiat această viaţa pe Terra domnul dr. Gligor Popi

Somn uşor, domnule profesor!

Domnul dr. prof. Gligor Popi, personalitate de vârf a culturii şi spiritualităţii româneşti de la noi, membru de onoare a SLA “Tibiscus”, istoric de renume, pedant cronicar al românilor din Serbia a plecat dintre noi la vârsta de 89 de ani. Fiu al Toracului Mic, născut în anul 1919, domnul Popi şi-a dedicat întreaga sa viaţă pământească istoriei şi culturii românilor de pe aceste plaiuri, cercetărilor minuţioase a existenţei şi dăinuirii românilor în Serbia, a omenescului din om şi frumosului din gând.

Domnul prof. Popi a fost un adevărat titan al istoriografiei româneşti, o legendă într-o permanentă căutare a documentelor grăitoare despre prezenţele româneşti în aceste spaţii, un neobosit om de ştiinţă într-o veşnica nelinişte creatoare.

Domnul Popi ne-a scris, ca nimeni altul, întreaga istorie a românilor din Voivodina / Serbia lăsând-o ca şi cea mai frumoasa moştenire spirituală peste veacuri tuturor acelora care-i vor aminti întru veşnicie şi nemurire numele său pe care l-a cimentat şi în veacurile viitoare, în toate cronicele românilor de la noi.

Valoroasa sa operă scrisă cuprinde mii de pagini, iar noi spicuim unele titluri de carte deosebit de importante pentru comunitatea românească din Serbia:

1. Românii din Banatul sârbesc în secolele XVIII – XX (pagini de istorie şi cultură)

2. Românii din Banatul sârbesc: 1941 – 1996

3. Românii din Banatul iugoslav: 1918 – 1941

4. Asociaţia culturală ASTRA din Banatul iugoslav

5. Românii în viaţa publică

6. Partidul Român din Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor

7. Iconografia românilor din Biserica Albă

8. Monografia bisericii din Toracul Mic (etc.)

A fost unul dintre fondatorii Societăţii de Limba Română din Voivodina şi membru activ în primul consiliu al Comunităţii Românilor din Iugoslavia (fiind vicepreşedinte) şi la fel în prima conducere a Consiliului Naţional al Românilor.

La plecarea dintre noi, îi suntem pe deplin recunoscători domnului, dr. Gligor Popi, pentru tot ceea ce a făcut pentru românii din Serbia şi suntem ferm convinşi că opera domniei sale va rămâne un monument neclintit pentru eternitate şi veşnicia românilor de pe aceste plaiuri.

Noapte bună, domnule profesor!

Vasile Barbu, poet,

membru în Uniunea Scriitorilor din România


%d blogeri au apreciat: