În dialog cu primarul comunei Mehadia: Iancu Panduru

În ultima zi a anului 2009 şi în prag de Noul An (2010) redactorul responsabil al gazetei „Vestea” a contactat succesiv factorii de execuţie şi decizie ai Primăriei Comunei Mehadia (Caraş-Severin). Cum era şi normal, primele întrebări au fost adresate capului comunei, domnului primar Iancu Panduru.

– Domnule Primar, cititorii gazetei „Vestea” doresc să cunoască importantele realizări înfăptuite de executivul primăriei în strânsă cooperare cu Consiliul Local.

– Mă bucur că am şansa de-a informa cititorii cu obiectivele mai deosebite înfăptuite de primăria Mehadia în decursul anului calendaristic 2009, deşi acest an a fost unul cu impedimente financiare la nivel naţional şi judeţean. O realizare importantă este contribuţia noastră la darea în exploatare a variantei de drum ce ocoleşte localitatea. Contribuţia noastră nu a fost de ordin financiar, ea a constat în preocuparea constantă prin adrese, telefoane şi intervenţii, demersuri promovate la Prefectura judeţului Caraş-Severin, la Guvernul României pentru intervenţii oportune în executarea lucrării de către firma italiană Tirrena Scavi, cu sediul la Cluj-Napoca, preocuparea permanentă a primarului în ceea ce priveşte relaţia de colaborare cu constructorul străin, cu proiectantul, apoi deplasări interne în vederea eliminării unor deficienţe în execuţie, asta la sesizarea cetăţenilor, locuitori ai comunei. În această „bătălie” l-am avut lângă mine pe inginerul Vasilică Muică. M-am bucurat şi de sprijinul Consiliului Judeţean, al d-lui preşedinte dr. Sorin Frunzăverde, sprijin am primit şi de la Instituţia Prefecturii Caraş-Severin.

– Am fost martor, domnule Primar, când cetăţeanul Vladu, din Mehadia, a solicitat intervenţia dvs. pe lângă constructor ca să i se creeze cale de acces (un podeţ) peste un canal, ca să poată intra cu căruţa pe proprietate.

– Aşa este, aţi reţinut perfect. Asta a fost una din multele intervenţii similare. În atenţia mea au stat interesele legitime ale cetăţenilor, nu voiam ca ele să fie lezate în vreun fel.

Prin „variantă”, am reuşit să scoatem traficul de maşini, mai ales de automarfare, din comună, de acum vom avea o circulaţie fluentă, modernă. În context cu această lucrare, ne propunem să realizăm şi o „intrare” prin staţia de sortare în şosea. Apoi, tot la capitolul „propuneri” reţineţi că e vorba de un tronson de drum de la Liceul din localitate şi până la ieşirea din Mehadia, până în Cartierul Maier. Acestea sunt propuneri pentru 2010.

– O altă realizare dobândită de primărie în 2009?

– E vorba de podul de beton ancorat peste râul Belareca, pod care leagă centrul comunei cu cartierele Băcşăneţ şi Bănoţ. Mai necesită ceva lucrări de suprastructură, care se vor executa pe parcurs, iar în martie 2010 împreună cu Ministerul Transporturilor tăiem panglica, inaugurăm oficial această importantă realizare, patronată financiar de acest minister şi executată de firma italiană Terrena Scavi, cu sediul la Cluj-Napoca şi cu şantiere pe raza comunei noastre.

– În această criză financiară, la nivel judeţean şi naţional, primăria Mehadia s-a descurcat, fără compromisuri şi fără datorii, care e secretul, domnule Primar?

– Nici un secret! Faţă de comunele învecinate am fost mai bine situaţi financiar, graţie şantierelor care au efectuat prestaţii pe raza comunei şi a satelor arondate: Plugova, Valea Bolvaşniţa şi Globu-Rău. Zic firme pentru că pe lângă firma italiană „Terrena Scavi”, am avut şi avem o colaborare strălucită cu firma de construcţii „Staicons”. Apoi, agenţii comerciali au contribuit operativ cu vărsarea impozitelor impuse de lege la bugetul local, şi de către locuitorii comunei, impozite pe clădiri, terenuri şi maşini. Bugetul local a fost în proporţie de 75 – 80% din contribuţia cetăţenilor. Din acest buget am realizat piaţa agroalimentară, pe vechiul teren, o piaţă ultramodernă, ferită de intemperii, cu mese, magazine, grup sanitar. Amenajarea ei a însemnat peste opt sute milioane lei vechi.

La capitolul realizări în 2009 trebuie trecut achiziţionarea terenului de lângă primărie cu peste trei miliarde lei vechi pentru construcţia unui aşezământ cultural, îi vom zice Casă Naţională sau Cămin Cultural, cu 500 locuri, mă refer la sala de spectacole. Reţineţi, domnule Petniceanu, achiziţionarea terenului şi piaţa amintită s-au dobândit cu bani de la bugetul local, cu efortul cetăţenilor noştri.

De asemenea, în anul 2009, am debutat, prin firma „Staicons” lucrarea de captare a apei pentru localităţile Globu Rău şi Plugova, apa fiind vitală cum vital este doar aerul! Fiind vorba de Valea Bolvaşniţa şi Plugova am realizat drumuri agricole.

– Fiind vorba de drumuri, cetăţenii de pe unele uliţe, cum este cea care se varsă în linia ferată, se întreabă când vor fi betonate?

– Totul depinde de bani. Sperăm că vom betona şi această stradă aşa cum am recondiţionat cu bitum drumul lung de un kilometru din cartierul Bănoţ. Deocamdată avem dezlegare financiară să betonăm străzile care se varsă în drumul naţional european. Apoi le vor veni rândul şi celorlalte.

– Interesează, domnule primar Iancu Panduru, ce obiective nu aţi reuşit realiza în 2009 şi de ce?

– Nu sunt prea multe… E vorba de un teren de joacă pentru copiii din cartierele Băcşăneţ şi Bănoţ, propus la capătul străzii Pădurii, unde există un teren al primăriei, ocupat abuziv de o familie înstărită, e vorba de un fost izlaz comunal, transformat în grădină de zarzavat şi loc de depozitare a gunoaielor… Am promis şi l-am prins în agenda de lucru a primarului, dar au fost alte priorităţi şi lipsa unor fonduri alocate au exclus această realizare… Sper ca până la finele mandatului meu 2012, să se poată înfăptui. Repet: e vorba de fonduri alocate în acest scop.

– Domnule primar Iancu Panduru, vă rog, un gând pentru cititorii gazetei „Vestea”…

– În numele colegilor de la primărie cât şi în numele Consiliului Local, doresc ca locuitorii comunei Mehadia, în 2010, să fie pe mai departe solidari cu sarcinile ce trebuie îndeplinite de executiv, să se achite de obligaţiile ce le au faţă de primărie şi, în final, ca fiu al comunei, le doresc din suflet pace şi bună înţelegere, îndeplinirea tuturor doleanţelor pe 2010. Închei cu tradiţionalul: La mulţi ani, cu sănătate, stimaţi consăteni, mulţi ani, cu sănătate şi cititorilor gazetei „Vestea”.

A consemnat: N.D.P.


%d blogeri au apreciat: