Nicolae Danciu Petniceanu:,,Centenarul fanfarei”

Duminică, pe cinci septembrie 2010, a avut loc venerarea Centenarului Fanfarei din satul Valea Bolvaşniţa, sat arondat patriarhalei comune Mehadia, păstorită de primarul IANCU PANDURU.

La propunerea Societăţii Literare „Sorin Titel” din Banat, domnul primar Iancu Panduru a dovedit din nou (pentru a câta oară?!) sensibilitate faţă de cultul înaintaşilor, de receptare şi conservare în eternitate a memoriei înaintaşilor, care au semănat binele şi frumosul grav, autentic, pe cărările spiritului românesc. În consecinţă, domnul primar Iancu Panduru, sprijinit de Consiliul Local al primăriei Mehadia, a demarat în timp util organizarea şi desfăşurarea serbărilor Centenarului Fanfarei din Valea Bolvaşniţa, evident, cu eforturi financiare demne de invidiat, în actuala etapă pauperă ce trece peste satul românesc.

În cele ce urmează, redăm pe scurt filmul serbărilor de la Valea Bolvaşniţa.

La ora douăsprezece şi ceva, a sosit în Valea Bolvaşniţa fanfara din Coştei (Voivodina de Serbia), douăzeci şi cinci de fanfarişti, în uniformă de paradă, având în fruntea ei pe vajnicul instructor şi dirijor domnul ION ROTARU CORDÂN. Prin grija primarului Iancu Panduru, fanfara din Coştei de Serbia a sosit în Valea Bolvaşniţa cu autocarul, închiriat de la firma Cionca din B. Herculane, în întâmpinarea ei ieşind la Vama Naidaş, vechiul grănicer, Lt. Colonel Nicolae Danciu, fiul adoptiv al Mehadiei, redactorul-şef al gazetei, un vechi prieten al maestrului Cordân.

S-a dezvelit placa întru comemorarea fanfarei din Valea Bolvaşniţa, placă montată pe frontispiciul Căminului Cultural, dezvelirea s-a făcut de dl. primar Iancu Panduru şi de către domnul deputat inginer IOAN TABUGAN, care ne-a onorat cu prezenţa pe tot parcursul serbării. A urmat sfinţirea plăcii de către un sobor de preoţi, din care au făcut parte preacuvioşii părinţi Dumitru Cristescu zis Orza, Petrică Zamela, doctor în teologie, preot Dumitru Băşulescu, fiul satului, părintele Ciprian de la Mehadia.

Fanfara din Coştei a intonat imnul eroilor, pentru că instrumentiştii Vasile Corcescu şi Gligor Blidariu zis Burtă, fondatorii fanfarei, în anul 1910, în condiţiile dualismului austro-ungar, au fost nişte eroi, suferind prigoana pentru că au interpretat şi conservat cântecul românesc, în Banatul de Munte.

În continuare au prezentat scurte alocuţiuni domniile lor:

Primar IANCU PANDURU: „Stimaţi consăteni, dragi oaspeţi! Ne-am dat întâlnire astăzi în splendida Vale a Bolvaşniţei pentru a comemora un veac de cântec românesc, un veac de la fondarea Fanfarei din Valea Bolvaşniţa. Mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră la împlinirea acestui act cultural, cu valoare istorică, mulţumesc Consiliului Local, care m-a sprijinit în realizarea acestui măreţ eveniment – o sută de ani de la fondarea fanfarei din Valea Bolvaşniţa”.

Deputat IOAN TABUGAN: „Stimaţi cetăţeni! Iată-mă din nou în mijlocul dumneavoastră, unde vin ori de câte ori am prilejul, pentru că vă preţuiesc şi vă admir pentru ceea ce dumneavoastră faceţi întru binele neamului românesc. Cu puţină vreme în urmă, am fost la Mehadia, la dezvelirea unui monument funerar, ce proslăveşte memoria celor care au pierit în Potopul din 1910, astăzi dezvelim o placă întru pomenirea fanfariştilor din Valea Bolvaşniţa, la un veac de la împlinirea existenţei fanfarei. Mulţumesc vajnicului primar Iancu Panduru, care secondat de Consiliul Local al comunei şi de domnul scriitor Nicolae Danciu Petniceanu, a făcut şi face fapte pozitive de cultură, cum nu se fac în altă parte, în Caraş. S-a consumat o serie de simpozioane, s-a montat o serie de plăci comemorative, s-au înălţat monumente pe raza comunei şi toate într-un timp scurt şi prin eforturi eroice. Fiţi mândri că aveţi un asemenea primar. Ar fi bine dacă fanfara din Valea Bolvaşniţa s-ar repune în mişcare, prin întinerirea ei. Este un sfat. În ceea ce mă priveşte, în calitate de deputat al dumneavoastră, mă voi conjuga cu eforturile dumneavoastră atunci când este vorba de interesele obştei săteşti. Încă o dată, vă felicit pe dumneavoastră şi pe toţi cei ce au contribuit la realizarea acestui act de cultură şi istorie”.

Prof. MIHĂIŢĂ FENEŞAN, directorul Liceului „Nicolae Stoica de Haţeg” (fiul satului): „În calitate de fiu al satului, sunt mândru de ceea ce se face astăzi, aici, în Valea Bolvaşniţa, dezvelirea unei plăci comemorative face ca tinerii de astăzi şi cei de mâine, să nu-i uite pe cei de dinaintea lor, pe păstrătorii de comori naţionale, pentru că limba română, cântecul românesc, portul, datinile străbune, au valoare de patrimoniu. Şi aceste entităţi spirituale, ce definesc naţiunea română, trebuie păstrate şi transmise generaţiilor viitoare. Am sprijinit îndeplinirea acestui act cultural, serbarea Centenarului, am fost alături de capul comunei, de dl. primar Iancu Panduru, care a trudit pentru ca noi, astăzi, să serbăm un veac de cântec românesc la fanfară, în Valea Bolvaşniţa. Cinste înaintaşilor noştri, fanfariştilor şi urmaşilor lor”.

În desfăşurare, asistenţa s-a bucurat de cântecele la fanfară interpretate de Fanfara din Coştei, ce strălucea de la melodie la melodie, fiind ceva inedit şi insolit în Valea Bolvaşniţa, ceva ce nu a mai fost!

Cronicarul menţionează că acest act cultural s-a desfăşurat cu oaspeţii lor, goşti veniţi la nedeie. Între oaspeţi, câteva personalităţi: prof. univ. dr. D. Jompan, doctorii Iancu Gogâltan şi Gheorghe Şuvăgău, profesoara Doina Gogâltan, profesorul Pavel Panduru, ziariştii Nicolae Irimia şi Nicolae Pătruţ, prof. Doru Dinu Glăvan, directorul radioului „Semenic” (echipa sa de filmare şi înregistrare a cântecului la fanfară), profesorii Gruia Cincheză şi Ionela Domilescu, prof. Molan Domilescu, odinioară inspector şcolar în Caraş, prof. Tulean Domilescu, director adjunct al Liceului „Nicolae Stoica de Haţeg”, prof. Constantin Juan Petroi, corespondent la Radio „Oltenia”, tehnician Costa Vlaicu şi fiul său, Costel Vlaicu, de la redacţia „Vestea”.

Din scenariu face parte Simpozionul Fanfarelor din Banat, ce a avut loc în Căminul Cultural, într-o sală arhiplină de amatori de cultură populară.

Au expus comunicări: prof. univ. dr. DIMITRIE JOMPAN, profesorii Ionela Domilescu şi Molan Domilescu, fanfarist Petru Blidariu (ţăran), Ion Rotaru Cordân, dr. Iancu Gogâltan şi Ion Albu, şeful fanfarei din Bănia de Caraş. Moderatorul simpozionului: Nicolae Danciu Petniceanu.

A urmat masa festivă, iar după prânz a avut loc concursul fanfarelor, la care au participat (în ordinea prezenţei), formaţiile: fanfara din Bănia, fanfara din Borlovenii-Vechi şi fanfara din Coştei de Serbia.

Comisia de jurizare a fost compusă din: prof. Doru Dinu Glăvan (preşedinte), prof. Pavel Panduru, ziarist Nicolae Irimia, Petru Blidariu (fanfarist, pensionar din Valea Bolvaşniţa) şi prof. Mihăiţă Feneşan.

Comisia a cerut ca fiecare fanfară să interpreteze cinci melodii: doină, brâu, horă, ardeleană şi un cântec la alegere. Juriul a acordat următoarele premii:

– Fanfara din Borlovenii-Vechi (tineri elevi), instruită şi condusă de preot dr. Zamela Petrică, a primit premiul III.

– Fanfara din Bănia, instruită şi dirijată de Ion Albu – a primit premiul II.

– Fanfara din Coştei de Serbia, instruită şi dirijată de artistul (poet, actor în filme şi pe scenă) ION ROTARU CORDÂN – a dobândit premiul I. Fiecare fanfară a primit câte o cupă şi o diplomă. Fanfaristul-şef din Coştei a primit şi o carte de excepţie – „A sosit Domnul Eminescu” (şapte sute pagini, format A4) din partea autorului Nicolae Danciu Petniceanu.

Cupele şi diplomele au fost citate de dl. primar Iancu Panduru, iar înmânarea lor a fost făcută de dl. deputat Ion Tabugan.

În final a luat cuvântul domnul Doru Dinu Glăvan, de la Radio Reşiţa, Radio Semenic, care, printre altele, a spus: „Astăzi, aici, în Valea Bolvaşniţa, împreună am înfăptuit un act cultural  însemnat, am venerat un Veac de cântec românesc la fanfară, a fost o sărbătoare bine gândită, frumos realizată şi aceasta datorită primarului dumneavoastră, Iancu Panduru, secondat de Consiliul Local, un consiliu bine intenţionat, ce sprijină iniţiativa primarului, un primar secondat de scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, „Omul cu Plăcile”, care a împânzit Banatul de Timiş şi Banatul de Caraş cu plăci comemorative, întru pomenirea înaintaşilor neamului românesc. Să fim mândri că Petniceanu există. Îi mulţumim că există! Aşteptăm şi alte iniţiative din partea sa şi alte pilde de acte culturale înfăptuite pe raza comunei Mehadia. În ultimii cinci ani am realizat din sediul primăriei Mehadia două întâlniri radiofonice „La o ceaşcă de cafea”, două întâlniri de anvergură, ceea ce alte centre comunale nu au avut parte! Înseamnă că primarul dumneavoastră şi comuna dumneavoastră, prin realizările pe diverse planuri, inclusiv cultural, ca cel de astăzi, înseamnă că s-a meritat. Felicitări tuturor!”

S-au dat un însemnat număr de diplome bătrânilor fanfarişti din Valea Bolvaşniţa şi unui număr însemnat de personalităţi participante la dezvelirea plăcii şi la realizarea Simpozionului. Diplomele au fost înmânate de domnul Doru Dinu Glăvan.

În final, a urmat horă câmpenească, în cântecul fanfarei din Coştei de Serbia. A fost o încântare binecuvântată sub cerul azuriu al satului de munte: VALEA BOLVAŞNIŢA.

Nicolae Danciu Petniceanu

Nota redacţiei: Publicăm câteva comunicări expuse în sala Căminului Cultural din Valea Bolvaşniţa, la 5 august 2010


%d blogeri au apreciat: