Molan Domilescu:,,Valenţele cântecului patriotic în educarea tinerei generaţii”

Din totdeauna omul s-a simţit mai confortabil, în siguranţă, auzind în jurul său sunete armonios închegate, reluate, cu o linie melodică care-o încălzea sufletul şi existenţa cotidiană. A încercat din vremi imemoriale să reproducă ori să creeze noi armonii sonore, folosindu-se de ce îi oferea mediul înconjurător. Fascinat de foşnetul frunzelor a îndrăznit să facă din frunze „instrumente” muzicale, şi-a asociat lemnul şi lutul în făurirea fluierelor, naiului, ocarinei, cavalului, cimpoiului. Cu acestea s-a îmbărbătat şi la muncă şi la luptă pentru a-şi apăra familia, moşia, ţara.

Strămoşii noştri daci şi-au asociat dârzeniei în luptă şi efectul produs de sunetele pe care le produceau stindardele lor de luptă.

Câtă dreptate avea marele nostru poet naţional M. Eminescu când punea în gura gloriosului domnitor Mircea cel Bătrân cuvintele: „Tot ce mişcă în ţara asta, râul, ramul etc.”, dovedind prin aceasta că strămoşii noştri îşi întăreau convingerile şi speranţele bazându-se şi pe ce Dumnezeu le punea la îndemână…

Reverberaţiile cântecului patriotic le găsim chiar şi-n cântecele de jelanie, bocete, când mamele, soţiile, îşi plâng suferinţa produsă de prinderea celor dragi, în bătălii cu duşmanii, transmiţând urmaşilor dorinţa de a nu renunţa la luptă.

Înfiorare de vâlvătaia cântecului, potop de durere în suflet desprindem şi din cântecele de „cătănie” ale lui Grigore Leşe.

Aş spune că şi doinele, baladele noastre transmit prin muzica şi versul lor fiorul dragostei pentru locul natal, pentru ţinutul şi ţara în care trăim.

Nu trebuie să căutăm, nici în vremurile de mai demult şi nici azi, intelectuali printre rapsozii populari.

Câtă trăire sufletească, ce sublim răsună ori de câte ori auzim cântând adevărate imnuri patriotice, solişti ca Veta Biriş, Ion Bocşa, Sava Negrean Budaşcu, Iancu Furdui cu cântece despre Ardeal, Avram Iancu, Horia etc.

Deşi mai reţineţi şi noi bănăţenii aducem prin cântecele lui Petrică Moise, Nicu Novac, Nicoleta Voica, slavă pământului pe care călcăm, hărniciei şi cinstei bănăţenilor.

Indubitabil că muzica elevată cu texte pe măsură a catalizat voinţele popoarelor în a-şi asuma dreptul la viaţă, la libertate, la independenţă.

Câtă putere de trezire a conştiinţelor patriotice le-au avut creaţiile marelui compozitor Verdi, înteţind prin mesajul operelor sale lupta italienilor împotriva stăpânirii austriece. Ne amintim din copilărie că şi noi ne înfioram când auzeam „Hora Unirii”, „Deşteaptă-te Române”, „Tricolorul” etc.

În lumea de azi, când cosmopolitismul este tot mai la modă, se cuvine mai mult respect pentru cântecul patriotic. Este datoria şcolii, a societăţilor de mass-media dar şi a familiei pentru promovarea valorilor noastre autentice patriotice în detrimentul manelismului cultural-muzical.

prof. Molan Domilescu


%d blogeri au apreciat: