Biblioteca Daria – Proiect-program

Biblioteca Daria

Proiect-program

Biblioteca privată „Casa Cărţilor” (Casa Daria) este prima de acest gen din Banat (şi din România, cu o notă de probabilitate). În ea se regăsesc circa trei mii de volume de literatură banatică, naţională şi universală, în limba română, puţine exemplare în germană, mai multe în rusă, având în vedere că  amfitrionul este filorus şi o parte din cărţile adunate la un loc sunt dăruite de doamna profesoară Rita Evseev, originară din Moscova, văduva regretatului profesor universitar Ivan Evseev.

Donaţii am mai primit şi din partea domnilor: prof. Ion Ciorobară (Lugoj), scriitor Ion Marin Almăjan (Timişoara), prof. Doru Dinu Glăvan (Radio Reşiţa), dr. Carmen Nemoianu (Timişoara, ruda regretatului preot Traian Nemoianu). Urmează să mai primim un lot de carte valoroasă din biblioteca celui care a fost prof. univ. dr. Evseev. Le vom păstra cu pietate. Aşteptăm şi alte donaţii.

În prezent, în biblioteca privată „Casa Cărţilor” domină cartea pe spaţiul literelor bănăţene. În viitor, prin mijloace proprii, voi căuta să procur carte şcolară, în această enclavă spirituală îşi vor da întâlnire clasicii literaturii române: Eminescu, Caragiale, Creangă, Coşbuc, Slavici, Vlahuţă, Galaction, Ibrăileanu, Sadoveanu, Brătescu-Voineşti, Brăescu, Elena Farago, Elvira Bogdan şi alţii, apoi clasicii din noua generaţie, amintindu-i pe: Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Damian Ureche, Ion Alexandru, Octavian Doclin, D. Sârbu, Tomozei, Velea, Rebreanu etc.

Biblioteca privată „Casa Cărţilor” va funcţiona (dimineaţa şi după-masa) în sezon estival, respectiv din 15 iunie şi până la 15 septembrie, an de an. Ea va sta la dispoziţia cititorilor tineri şi bătrâni, prioritar tineretului provenit din familii sărace, cărţile urmând să fie lecturate doar în spaţiul destinat bibliotecii.

Amintesc că primul cititor al bibliotecii, în faza organizării, a fost studenta Dana Oprescu, care a găsit în biblioteca noastră, ceea ce n-a găsit în Timişoara, material documentar pentru o lucrare de sinteză privitor la presa din Banat. Ne bucură această modestă reuşită.

În perspectivă Biblioteca privată „Casa Cărţilor” îşi propune următoarele deziderate majore, de interes civic:

– Biblioteca va debuta an de an în ziua de 15 iunie, ZIUA EMINESCULUI, cu sinteze despre viaţa şi opera Poetului Naţional, cu un recital din creaţia poetică eminesciană;

– În fiecare an, la 15 iunie, va debuta „Săptămâna literară” de la Mehadia. Această săptămână inedită şi insolită, constă din:

*Participarea la „Săptămâna literară” a unui număr de 12 tineri şi tinere, talente literare, cu vârste între 14 – 15 ani, absolvenţi de opt clase, proveniţi prin selectare câte doi, o fată şi un băiat, din judeţele: Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Gorj, Arad şi Hunedoara.

* În cele şapte zile, tinerii şi tinerele vor audia lecţii de formare din partea unor cadre profesionalizate în materie de poezie, proză scurtă şi reportaj; în consecinţă vor fi invitaţi să ţină prelegeri: ziarişti, scriitori, lucrători în presa vorbită şi scrisă, profesori, inclusiv cadre universitare şi artişti ai cuvântului.

* În cele şapte zile, tinerii şi tinerele vor audia medalioane literare despre personalităţi ale Banatului, enumerând câteva: învăţătorii Traian Henţiu, Costi Giurginca şi Nicolae Mergea, luptători pentru limbă şi identitatea fiinţei naţionale, preoţii Coriolan Buracu, George Tătucu, Petre Barbu şi Ioan Chendi, poeţii George Bălteanu şi Sabin Opreanu.

* Cu participanţii la „Săptămâna literară” se vor organiza excursii pentru cunoaşterea Banatului de Munte, având în vedere obiectivele: Mănăstirile Sf. Ana şi Putna, Băile Herculane şi Valea Cernei, Valea Sfârdinului şi cascada Bobotului, Cetăţile Mehadiei, apoi aşezămintele de învăţământ: Traian Lalescu, Nicolae Stoica de Haţeg şi Coriolan Buracu.

* Săptămâna se va încheia cu un foc de tabără şi cu un concurs literar în materie de poezie, proză scurtă şi reportaj.

Alte obiective ale bibliotecii private „Casa Cărţilor” (Casa Daria) vor fi:

– premii în cărţi pentru premianţii (clasele V – VIII) ai şcolilor de pe raza Comunei Mehadia şi ale Comunei Iablaniţa;

– procurarea de rechizite şcolare pentru copiii săraci, elevi ai şcolilor amintite.

Biblioteca privată „Casa Cărţilor” propune un comitet de sprijin, format din următoarele personalităţi ale locului:

1. Primar Iancu Panduru,

2. Preot Ciprian, parohul şef al Mehadiei,

3. Prof. Mihai Feneşan, directorul Liceului „Nicolae Stoica de Haţeg”,

4. Dr. Corneliu Zeicu, medicul Mehadiei,

5. Victor Cârstoiu, preşedintele Cooperaţiei Mehadia,

6. Doru Dinu Glăvan, şef Radio Reşiţa,

7. Gabriela Şerban – Bocşa, „Tata Oancea”,

Preşedinte N.D.P.


%d blogeri au apreciat: