Petru Pilu:,,Jocul căluşarilor”

Ca joc magic, maiestos ca mesageri cu mesaj miraculos sau misterios, mândri de ei ca monoteişti nemuritori din calusarulprecreştinismul Zamolxist 1402 î.d.c. după Andras Huszti care menţionează anul 1402 î.d.c. în mijlocul secolului 18 care nu dă sursele documentare, probabil luate de la înaintaşii care s-au ocupat de cultul precreştin al zamoixismului.

Jocul căluşarilor este istoria vie a strămoşilor care înfrunta mileniile din preistoria dacilor după descrierea antropologului Romulus Vuia în revista daco-română din Cluj-Napoca într-un studiu de sinteză, originea şi istoria calmarilor care la un congres de antropologie şi etnografie ţinut la Londra în 1935 a dus cu el grupul de căluşari militari din Obreja, adevărata Tapaie Dacica, Pădureţ Argeş din vechiul Regat şi Romos din Transilvania pentru a demonstra pe viu despre originea şi istoricul căluşarilor care au uimit Londra. Ei au jucat pe stiluri din arhietipuri, prototipuri supertipuri, tipuri şi variante de joc ale căluşarilor care derivă din radicalul cal, călărit de cavalerii / căluşari ai strămoşilor noştri menţionat de Homer în legendarul cal troian care a rezervat în Iliada lui cântul 10 (x) tracilor aliaţi cu troienii. Calul troian este construit şi sculptat de EPEOS după chipul şi asemănarea cailor furaţi noaptea pe fulgerătură cum caii se fură de Titid Diomede şi Ulise care au fost duşi la corăbii la grecii achei.

La Londra opincile dacice ale lui PETRU BUNDA zis Meghes pentru că stătea în megieş în Obreja care au fost achiziţionate de British Museum, iar el s-a întors în ţară în cizme de lac cu tureac pe care îl prezentam în fotografia document alături de sora sa Floarea Pilu publicat în almanah turistic 1980 pag. 169/170 pe care îi redăm în întregime ca document concludent de prof. Petru Pilu Gugulanul etnojocolog care a vizitat muzeele Europei în care sunt foarte multe obiecte de arta din visteria dacilor.

prof. Petru Pilu


%d blogeri au apreciat: