Pavel Panduru:,,Sărbătoarea Şcolii româneşti din Ţara Almăjului cu prilejul omagierii distinsului dascăl, Vasile Popovici, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani”

Primăvara mult aşteptată şi-a răsfirat, în sfârşit, peste Ţara Almăjului, inegalabila mireasmă de pământ reavăn şi pomi înfloriţi. în acest ambient, la Pătaş un colţ de Rai din grădina Maicii Domnului, ţărână a cuminţeniei creştine şi cu oameni harnici şi iubitori de semeni şi de Divinitate, cuib al haiducilor almăjeni a avut loc, sâmbăta 17 aprilie 2010, o întâlnire a dascălilor din Valea Almăjului care şi-au sărbătorit învăţătorul şi mentorul lor, om cu deosebite calităţi, unul din semnele prin care Dumnezeu s-a manifestat în istorie, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

Manifestarea a debutat cu primirea oaspeţilor la şcoala din localitate de către tinerele cadre didactice, care şi-au dovedit ospitalitatea românească, apoi grupul în frunte cu sărbătoritul au ascultat la biserică un Te Deum oficiat de către preoţii Valuşescu Martin şi Zamela Petrică. Aici participanţii au trăit întâlnirea cu Dumnezeu ascultând Sfânta rugăciune La ieşirea din biserică oaspeţii au fost întâmpinaţi de cântecul fanfarei de copii, condusă de preotul profesor dr. Petrică Zamela. Alaiul format din sute de oameni s-a deplasat la Căminul Cultural unde a continuat manifestarea cu comunicări despre activitatea sărbătoritului.

Simpozionul a debutat cu cuvântul de bun-venit adresat de primarul Pavel Verindcanu participanţilor, după care îl invită pe profesorul Pavel Panduru directorul şcolilor din comună, iniţiatorul şi organizatorul manifestărilor, să conducă lucrările acestei importante acţiuni culturale. Alături de almăjeni a participat distinsul profesor Gheorghc Ţunea, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, care a elogiat activitatea de dascăl şi de îndrumător cultural a învăţătorului Vasile Popovici şi i-a înmânat o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate. Au mai participat şi marii doinitori Iosif Ciocloda şi Iosif Puşchiţă, care prin cântecele lor au dăruit mângâiere şi linişte sufletească participanţilor. Au fost prezentate 22 de comunicări de către educatoare, învăţători şi profesori într-o sală plină la refuz. S-a subliniat că distinsul dascăl a trăit intr-o lume a purităţii, angajat la un jug dumnezeiesc pentru creşterea tinerelor generaţii. Ambientul, căldura sufletească degajată şi valoarea lucrărilor prezentate au făcut ca tinerii şi vârstnicii să zdrobească între gene câte o lacrimă. Din comunicări a reieşit că dascălul şi omul Vasile Popovici a trăit în trei regimuri – cu intensitate maximă, contribuind la dezvoltarea şcolii şi bisericii româneşti, fiind un izvor de energie şi lumină. Avea credinţa că valoarea unei şcoli se măsoară prin calitatea şi ţinuta dascălilor, dar mai ales a oamenilor care ies din ea, ca dovadă zecile de generaţii ieşite din mâinile sale cu care se mândreşte. S-a vorbit despre mândria de fi român şi creştin, transmisă elevilor, pentru a se face din acestea obiective majore ale vieţii noastre, cât şi despre sfinţirea locului de către cei care vieţuiesc aici. în final elevii şcolii din Pătaş au prezentat câteva suite de dansuri sub îndrumarea învăţătoarelor Măria Bănuş şi Becia Alina. Manifestarea de la Pătaş a dat o direcţie tinerelor generaţii de a respecta valorile noţionale şi Sfânta Tradiţie prin instituţii ca biserica şi şcoala. După dezbateri toţi cei prezenţi, au fost invitaţi să guste din bucatele tradiţionale, special pregătite pentru acest eveniment, de către sărbătorit, soţia şi nepotul său – colonelul Gheorghe Popovici. La reuşita manifestării şi-au adus din plin contribuţia cadrele didactice de la şcoala din Pătaş sub îndrumarea profesorului Pîşlea Petru.

Prof. Pavel Panduru


%d blogeri au apreciat: