Prof. Constantin Teodorescu:,, Nicolae Danciu Petniceanu: Lumina de la Vărădia (Editura Gordian, Timişoara, 2008)”

O ediţie revizuită şi adăugită apare, dce obicei, după epuizarea tirajului, dintr-o cerinţă, să-i spunem, naturală sau cu scopul nedeclarat al formei definitive.

Ediţia a doua a  carţii Lumina de la Vărădia e detrminată de indignare şi durere.

2

Iscoditor din fire, cu harul scrisului, autorul simte nevoia adevărului prin cuvan-tul inspirit, dar bazat pe virtuţiile documentului. Nu se poate sta cu spatele la adevărul is-toric, cu argumentele unor prejudecăţi, ci cu recunoaşterea agresiunilor pe care le-a trăit  fiinţa romanească, agresiuni cu scop politic, de sorginte naţionalistă sarbească său maghiară etc.

Nicolae Danciu Petniceanu se desparte de modelul”vieţilor romanţate” exersat în alte cărţi. Atras dde semnificativ, descoperă,în strădaniile sale, cultul fundamental al stră- moşilor care au trăit pentru viitor, independenţa spiritului lor, convingerea că lasă”lumi- na”într-un mod iniţiatic.

Dincolo de valoarea instructivă legată de nume celebre ale iluminismului europe- an şi romanesc aflate în secţiunea “Note”, cartea este o evocare: omul şi cărturarul Paul  Iorgovici şi o reconstituire a  unei valori-opera bănăţeanului dominată de Observatii de  limbă rumanească, Crăiasca Universităţii Tipografie, Buda, 1799, reeditată în ediţie criti-că cu Prefaţa lui Ştefan Munteanu, cu Studiu introductiv, Tabel cronologic, Note şi Bi- bliografie de Doina Bogdan-Dascălu şi Crişu Dascălu, Editura Facla, Timişoara, 1979).

Autorul dovedeşte cu prisosinţă concentrarea maximă pe problematica momente- lor vieţii cărturarului bănăţean pe plan local şi naţional, pe dimensiunea europeană a apa-riţiei şi evoluţiei iluminismului.

Scriitorul nu se dezminte: oferă prilejuri de visare, prin reconstituirea cu simplita-te nobilă a etapelor vieţii marelui lingvist şi filolog ca o evadare în exprimare.

Se operează cu idei-imagini fixate după tehnica stop-cadru cu o vehemenţă moti-vată, onorandu-se imboldul de cinstire a unei opere”relativ puţin cunoscută, chiar de spe-

cialişti”(Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin), cu bucuria înţelegerii unui spaţiu mo-ral şi spiritual, cu profit intelectual.

Elucidarea multor taine culturale  aflate încă sub pecetea întunericului e provoca-rea pe care o lasă această carte care oferă “certitudini pentru rosturi(…) mai vechi şi mai noi în spiritualitatea romanească”(Costin Feneşan), pentru cei care vor să se ridice la ase- mănarea cu cel care” a dăruit romanilor de pretutindeni idei şi soluţii mereu valabile, în  schimbul, poate, al marilor sentimente de demnitate naţională”(Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu).

Contribuţia Banatului la patrimonial naţional rămane încă  o problemă dureroasă. E nevoie de gesturi hotărate, de atitudini radicale.In acest proces, demersul lui Nicolae  Danciu Petniceanu incită luciditatea cercetătorilor şi confirmă integral schimbarea de  sensibilitate în depăşirea stării  de neştiinţă şi de vinovăţie pe care o condamna polemic Costin Feneşan.

Prof. C. Teodorescu, Kitchener, Canada


%d blogeri au apreciat: