Iancu Panduru:,,Sărbătoarea Sfintelor Paşte”

Ca fiu de ţărani, ca omul crescut la sat, iubitor de Biserică şi de Dumnezeu, am trăit şi trăiesc cu intensitate, bucurie şi măreţie, câteva sărbători, fundamentale, însemnate de Sfinţii Părinţi, cu roşu în calendar: Naşterea Domnului, Învierea Domnului şi Nedeia, ruga ca-n Banatul de la Munte. Pentru aceste sărbători sfinte mă pregătesc sufleteşte, îndeosebi mă pregătesc pentru a întâmpina cum se cuvine Învierea Domnului Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu şi al Sfintei Maria.

În această lună, mă preocupă Postul Sfintelor Paşti, mă preocupă ziua cuminecăturii, a spovedaniei şi a întâlnirii spirituale cu Fiul lui Dumnezeu. Adesea trăiesc clipe de suferinţă morală, gândindu-mă la suferinţele lui Isus Cristos, batjocurit şi răstignit pe Cruce, bătut în cuie şi înjunghiat de oamenii căpitanului Marcello (vezi romanul „Cămaşa lui Cristos”), mă gândesc că Isus Cristos a suferit, a pătimit pe cruce pentru ca noi, oamenii de rând, pământenii, să fim mântuiţi de păcate, izbăviţi de patimi deşarte şi de capcanele satanei.

şi toate acestea s-au petrecut într-o zi de 13 ale lunii Aprilie, la ora şase seara, pe Dealul Golgotei, pe când Isus împlinise 33 ani, trei luni şi… treisprezece zile. Aşa că este motivată teama americanilor, şi nu numai a lor, de a da ochi cu cifra 13, care i-a fost fatală Domnului nostru Isus Cristos Mântuitorul.

Recomand consătenilor, care m-au votat şi celor care nu m-au votat, ca în această lună să caute să se purifice, să postească, să umble cu sufletul deschis la Sfânta Biserică, fie ea Ortodoxă, fie ea Catolică, fie ea Baptistă, să nu uitaţi că sub cupola fiecărui locaş sfânt se pomeneşte numele Domnului, se citeşte din Sfânta Carte, Scriptura, Biblia, Evangheliarul, să căutăm să pătrundem cu ochii inimii şi ai minţii sfânta literă, să ne lăsăm cuceriţi de Numele lui Dumnezeu şi al Fiului Său.

Zic, iubiţi creştini şi stimaţi consăteni, să încercăm să fim mai buni, mai umani, mai înţelegători cu semenii noştri, chiar mai iertători, acolo unde legea este şi ea umană, tolerantă. Aşa să ne ajute Dumnezeu cum gândim şi cum facem.

Primar IANCU PANDURU


%d blogeri au apreciat: