~Costel Vlaicu – Proiect educaţional ,,Pădurea şi viaţa”

,,Natura nu existã numai pentru a fi

contemplatã, ci şi pentru a fi înţeleasã şi

utilizatã raţional”

C. Rãdulescu Motru

 

În numãrul de faţã, doresc sã revin asupra temei ecologice; de data aceasta asupra celei legate de educaţia ecologicã, care trebuie în contextul actual, când toata lumea conştientizeazã cã problema protecţiei mediului a devenit una globalã, şi una din prioritãţile lumii contemporane, sã devinã şi în România o prioritate fundamentalã.

La noi în ţarã problemele ecologice sunt foarte puţin luate în seamã, de aceea se impune, ca o necesitate din partea statului, şi ca o îndatorire din partea cetãţenilor, asumarea rãspunderii întregii societãţi în rezolvarea lor, cu profesionalism dar şi cu un înalt grad de responsabilitate. Aceasta se poate realiza prin antrenarea tuturor instituţiilor statului, şi aici o importanţã sporitã trebuie sã se acorde sistemului educaţional, în special, pentru crearea unei conştiinţe ecologice în rândul tinerilor.

Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes pentru viitor dacã acest tip de educaţie este iniţiat încã din primii ani de şcoalã, în rândul copiilor. De aceea, în cele ce urmeazã aş vrea sã analizãm rolul şcolii în crearea acestei conştiinţe, prin educaţie, mai exact perioada în care aceasta trebuie sã înceapã. Educaţia ecologicã începutã la o vârstã cât mai fragedã, contribuie la crearea unei baze cât mai solide în construcţia acestei mentalitãţi, şi aceasta consider cã trebuie sã fie vârsta preşcolarã, aici un rol important revenindu-le educatorilor de grãdiniţă. La aceasta vârstã educaţia ecologicã se realizeazã mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de legãturile emoţionale. Copilul este mai sensibil şi se aflã la începutul acumulãrilor teoretice privind elementele structurale şi funcţionale ale mediului, iar atitudinea sa faþã de mediu, în viitor, va fi mult legatã de aceste acumulãri de sentimente, de cunoştinţe, care în acelaşi timp îi vor ajuta în luarea deciziilor corecte.

În acest sens aflãm cu bucurie de o iniţiativã lãudabilã la Grãdiniţa P.N. Mehadia, unde prin strãdania educatoarelor, în perioada 01 martie – 30 aprilie, se va desfãşura, un proiect educaţional numit ,,Pãdurea şi viaţa”. Mai multe aflam de la educatoarele angrenate în acest proiect care ne-au mãrturisit: ,,Acţiunea cuprinde mai multe etape de desfãşurare şi va antrena preşcolarii în activitãţi educative diverse cum ar fi: dezbateri pe teme diverse legate de procesul de dezvoltare a unei pãduri, ce se vor desfãşura împreunã cu reprezentanţi ai ocoalelor silvice, vizite la pepiniere silvice, asistenţã la lucrãrile de plantare a puieţilor, excursii în naturã etc. Prin aceastã acţiune dorim sã contribuim la sãdirea în sufletul copiilor a respectului şi a dragostei pentru pãdure, animale, plante, în general pentru tot ce este natural, dar în special pentru pãdure, crearea sentimentului în sufletul copiilor cã pãdurea trebuie sã fie tratatã ca un prieten, sã fie ocrotitã şi îngrijitã, deoarece ea are nevoie, pe lângã cãldura soarelui, şi de cãldura sufleteascã a omului, care trebuie sã o înþeleagã şi sã o protejeze, fiindcã ea are suflet şi viaţã, cã, asemenea omului, ea se naşte, trãieşte şi apoi moare, dar în urma ei, prin grija noastrã, a tuturor, vor rãmâne noile vlãstare, puieţii, care vor asigura perpetuarea ei.

Facem menţiunea cã respectivul proiect reprezintã o continuare fireascã a unor acţiuni iniţiate anul trecut de cãtre cadre didactice, respectiv învãţãtoarele Doandeş Petruţa, Sorescu Mihaela şi educatoarea Vlaicu Elisabeta, cu asentimentul şi sprijinul conducerii Liceului N. S. de Haţeg, respectiv a domnului director Mihãiţã Feneşan, avându-se în vedere faptul cã sãdirea şi dezvoltarea sentimentului de dragoste

pentru naturã în sufletul copilului nu se poate face printr-o acţiune, douã de acest fel, ci el trebuie continuat de-a lungul întregului proces educaţional, ce se desfãşoarã în şcoalã, de la vârsta preşcolarã pânã la cea licealã”.

Perioada de desfãşurare nu este întâmplãtoare, ea coincide cu sãrbãtoarea mondialã a pãdurii şi anume ,,Luna Pãdurii” sau ,,Sãrbãtoarea sãdirii arborelui” (15 martie – 15 aprilie) asupra cãreia vom reveni în numãrul urmãtor.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: