Mihail Rădulescu:,,Procesul generalului Traian Doda”

Comunicarea mea se vrea un omagiu adus Generalului Traian Doda, deoarece anul acesta, în luna iulie 2008, s-au împlinit 186 de ani de la naşterea sa.

Ne-am obişnuit să-l cunoaştem pe Generalul Traian Doda sub aspectul activităţii desfăşurate ca Preşedinte al Comunităţii de Avere, şi de militant activ pentru înfiinţarea unui liceu românesc la Caransebeş şi a unei şcoli de meserii la Bozovici. Am convingerea, că activitatea Generalului Traian Doda trebuie reanalizată şi din punct de vedere al contextului european privind lupta de emancipare a popoarelor aflate sub dominaţia marilor imperii. Implicarea Generalului Traian Doda, legată de emanciparea românilor, trebuie analizată şi sub aspectul participării active la realizarea independenţei de stat a României.

Se cunoaşte prea puţin, şi se vorbeşte în aceeaşi măsură, despre părerile generalului emise chiar aici, la Băile Herculane, cu privire la rolul armatei române în Războiul de Independenţă. Se impune, ca un fel de reparaţie morală, ca istoricii locului să se ocupe mai mult de această activitate, prezenţa generalului Traian Doda la Băile Herculane fiind imortalizată şi pe pereţii Grotei Haiducilor.

Reîntorcându-mă la lupta de emancipare naţională, este de amintit faptul că Generalul a fost adeptul mişcării activiste. Aşa se explică împrejurarea că a fost ales, de foştii lui grăniceri, deputat în Dieta de la Budapesta. Nu mi-am propus să analizez acum programul politic al Generalului Traian Doda, dar din aceasta rezultă cu claritate faptul că nu a fost de acord ca românii din Transilvania şi din Banat să nu aibă aceleaşi drepturi ca celelalte naţionalităţi din Imperiul dualist. Tocmai aceste nedreptăţi îl determină pe General să nu participe, ostentativ, la lucrările Dietei, dar – în acelaşi timp nici să nu renunţe la mandatul de deputat. (Actul generalului a fost lăudat în „Tribuna” de către Ioan Slavici, fapt pentru care acesta a fost judecat şi condamnat la un an închisoare – n.r.)

Atitudinea fermă a Generalului Traian Doda faţă de aspectele relevate în prezentul referat, au determinat autorităţile de la Budapesta să intenteze generalului un proces care s-a desfăşurat la Tribunalul din Arad.

Situaţia nou creată – aceea ca un general care a servit întreaga sa viaţă tronul imperial să fie chemat în instanţă – i-a adus prejudicii stării de sănătate lui Traian Doda. Fiind foarte bolnav şi în imposibilitate de a se prezenta în judecată, generalul a împuternicit un avocat – maghiar de origine – care a pledat în favoarea sa.

Neprezentarea generalului în instanţă a fost interpretată de aceasta ca o sfidare atrăgându-i, în mod nejustificat – sub aspect juridic – antipatia completului de judecată. Acest aspect rezultă din însăşi soluţia ce se va pronunţa în cauza respectivă.

Legea prevede posibilitatea judecării cauzei şi în lipsa generalului, chiar dacă acesta nu s-ar fi aflat în situaţia de care am amintit. Consider că, de fapt, s-a urmărit a i se da o „lecţie” generalului sau, poate, chiar umilirea acestuia, ceea ce nu s-a reuşit. Tribunalul de la Arad l-a condamnat pe general la 2 ani închisoare şi la 1000 coroane amendă. Sfătuit de intelectualitatea caransebeşeană, Generalul înaintează Împăratului un memoriu prin care îi arată nedreptăţile care i s-au făcut. Împăratul, cunoscându-i activitatea anterioară, dispune graţierea generalului şi, în acest fel, procesul se încheie.

Atât procesul cât şi întreaga activitate a Generalului au fost în centrul atenţiei românilor din Bucureşti, Craiova, Galaţi, Brăila, precum şi a oraşelor şi satelor din Transilvania şi Banat.

În tot acel interval de timp – cât s-a derulat procesul – sute şi chiar mii de oameni, până şi unii dintre adversarii săi, i-au trimis scrisori de felicitare şi îmbărbătare vis-a-vis de comportamentul demn al Generalului.

Scrisorile respective au fost însă interpretate greşit de către politicienii adepţi ai guvernului de la Budapesta, care l-au etichetat ca bătrân şi senil.(!!!)

Ceea ce este demn de remarcat este faptul că întreaga activitate a generalului, dar şi procesul derulat la Tribunalul din Arad, au fost viu apreciate şi comentate de presa franceză.

Am găsit necesar să trec în revistă parte din ceea ce a însemnat, la vremea respectivă – şi nu numai -, procesul Generalului Traian Doda.

Magistrat, Mihail Rădulescu


%d blogeri au apreciat: