Iancu Panduru:,,Prietenia”

Prietenia este unul dintre cele mai minunate lucruri de pe faţa pământului”.
Ion Marin Almăjan,
scriitor

În context cu cele spuse de scriitorul Almăjan, aşa adăuga că prietenia este un sentiment nobil, ce înnobilează fiinţa umană întru sublim, altruism şi iubire de neam românesc şi nu numai românesc; prietenie şi iubire de neam a însemnat şi invitaţia primită de la Vasile Barbu, preşedintele Societăţii literar-artistice „Tibiscus” din Uzdin (Voivodina-Serbia) de-a participa la Simpozionul „Personalităţi bănăţene şi faptele lor”, care a avut loc în satul său, la data de 19 aprilie 2008.
Am fost primiţi noi, un grup de cărturari din Mehadia, de către Vasile Barbu şi confraţii săi, intelectuali şi ţărani, cu braţele deschise, cu seninătate în ochi şi soare în inimă, cu o adevărată prietenie, dezinteresată, aşa cum sunt primiţi fraţii când se revăd după o călătorie în alte tărâmuri. La Uzdin ne-am simţit ca acasă, poate chiar mai mult şi aceasta datorită modului omenesc cum am fost întâmpinaţi, înconjuraţi, trataţi.
Seara, prin grija lui Vasile Barbu, am fost găzduiţi, eu şi NDP, la familia Viorica şi Trifu Soşdeanu, români cu inima în palmă şi cu zâmbetul pe buze, am simţit că sunt omenoşi, prietenoşi şi adevăraţi români, aş zice dornici şi iubitori de neam românesc. A doua zi, la plecare ne-am despărţit cum ne-am fi despărţit de părinţii noştri! Şi aceasta datorită sentimentelor lor curate, părinteşti, sentimente nobile de prietenie sacră. Aşa, ca mine şi NDP, au trăit aceleaşi sentimente şi ceilalţi colegi din delegaţia de unsprezece persoane. Desigur, la rândul nostru acolo unde am fost găzduiţi am căutat să dăruim mici simboluri: o carte, un steguleţ tricolor, o ploscă, o carte, un semn religios. Şi gazdele noastre au răspuns gestului nostru cu atenţiile lor prieteneşti: La Uzdin, într-o primăvară, am semănat seminţele prieteniei în ogorul neamului românesc.
primar IANCU PANDURU


%d blogeri au apreciat: